ThS. Lưu Thị Mai Thanh

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội
  • Cử nhân tại Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Phụ trách chương trình Tiếng Anh tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2022 – nay: Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Mở Hà Nội.
  • Từ 2018 – 2022: Tổ trưởng tổ Tiếng Anh, trợ lý BGH tại Trường liên cấp Việt – Úc Hà Nội.
  • Từ 2009 – 2018: Giáo viên Tiếng Anh cơ hữu tại Trường liên cấp Lê Quý Đôn.
  • Từ 2005 – 2008: Giáo viên Tiếng Anh cơ hữu tại Global Education.