ThS. Đoàn Mạnh Cường

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Mopko (Hàn Quốc).
  • Cử nhân tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Năm 2022: Giảng viên tại Học viện King Sejong.
  • Từ 2020 – 2022: Phó trưởng khoa tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội.
  • Từ 2019 – 2020: Giảng viên tại Trung tâm Du học TOP.
  • Năm 2019: Chuyên viên Điều phối dự án và Marketing thị trường Hàn Quốc tại Hiệp hội Xuất khẩu Hàng thủ công Mỹ nghệ Việt Nam.