PGS. TS. Đỗ Văn Thành

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Học hàm

 • Năm 2010 được phong hàm Phó Giáo sư.

Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Thông tin, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.
 • Thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.
 • Cử nhân tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.

Quá trình công tác

 • Từ 2022 – nay: Giảng viên tại Trường Đại học CMC.
 • Từ 10/2019: Phó Chủ tịch Hiệp hội tại Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam.
 • Từ 3/2016: Giảng viên tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
 • Từ 2004 – 2016: Phó Giám đốc (Phó Tổng Cục trưởng) kiêm Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Dự báo KTXH và Chủ tịch HĐKH Trung tâm tại Trung tâm Thông tin và Dự báo KTXH Quốc gia.
 • Từ 2000 – 2004: Công tác tin học hoá phục vụ chỉ đạo điểu hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại Trung tâm Tin học – Văn phòng Chính phủ.
 • Từ 1995 – 1999: Phụ trách phòng Kế hoạch và Quản lý dự án, Phó giám đốc mạng Itnet tại Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin giai đoạn 1996-2000.
 • Từ 1988 – 1995: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Giải tích – Khoa Toán tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.
 • Từ 1979 – 1988: Cán bộ giảng dạy toán giải tích, các phương trình toán lý và hiệu suất chiến đấu kiêm Đại uý tại Khoa cơ bản cơ sở trường Trung cao Không quân, nay là: Học viện Phòng không – Không quân.
 • Từ 1977 – 1979: Cán bộ giảng dạy bộ môn Giải tích tại Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội 1.

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình

TT Tên sách Tên tác giả Năm xuất bản, NXB Dạng ấn phẩm, số trang
1 Nhập môn Tin học dành cho lớp đào tạo thạc sỹ về Giáo dục Dân số Đỗ Văn Thành

 

NXB – ĐHSP I, 1995 Giáo trình, 120 trang
2 Tin học cơ sở T1,2 Vũ Ngọc Cừ, Đỗ Văn Thành, Nguyễn Văn Hòa, Ngô Ánh Tuyết, Nguyễn Hồng Châu NXB Giao thông vận tải, 1997 Sách, 228tr và 296tr.
3 Tin học hoá Quản lý hành chính Nhà nước và mô hình Chính phủ điện tử: Phân tích kinh nghiệm Quốc tế và thực tiễn Việt Nam Nguyễn Công Hóa – Nguyễn Ngọc Đức (chủ biên), Đỗ Văn Thành, Lê Trung Dũng NXB chính trị quốc gia, 2001. Sách, 333tr
4 Hệ mờ-Mạng Nơ tron và ứng dụng, Bùi Công Cường (chủ biên) NXB khoa học kỹ thuật, 2000 Sách, 244 trang
5 Mô hình chuỗi thời gian và ứng dụng vào phân tích lạm phát ở Việt Nam, Nguyễn Khắc Minh, Đỗ Văn Thành, Nguyễn Thị Minh, Từ Thúy Anh Tài liệu cho Dự án hỗ trợ công tác phân tích và dự báo số liệu thống kê cho Việt Nam – Dự án ETV2 (2005-2009) – Các đơn vị thuộc Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Sách, 170 trang, 2009
6 Tổng hợp, phân tích và dự báo phục vụ lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp tỉnh (Tài liệu hướng dẫn thực hành, 185 trang) – Đỗ Văn Thành Tài liệu dự án: Nâng cao năng lực lập kế hoạch phát triển KT-XH địa phương do  OXFAM Anh và UNICEF tài trợ (2008-2016), 2011 Sách: giáo trình, 155 trang. Được sử dụng để giảng dạy về công tác dự báo phục vụ lập kế hoạch cho 6 địa phương trong dự án
7 Phân tích dữ liệu kinh tế Đỗ Văn Thành Tài liệu dự án MARD2 theo sự tài trợ của Liên minh châu Âu, 2012 Sách- giáo trình, 185 trang: được sử dụng giảng dạy cho cán  bộ ở Trung ương cũng như đia phương thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn,
8 Tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương Đỗ Văn Thành (Chủ biên), Hoàng Minh Hải, Lương Văn Khôi Tài liệu giảng dạy cho các cán bộ lập kế hoạch của các địa phương thuộc dự án: Nâng cao năng lực lập kế hoạch phát triển KT-XH địa phương do  OXFAM Anh và UNICEF tài trợ Sách, 186 trang

Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Tên tác giả Năm công bố Tên tạp chí
1 Tích hợp của các Phân bố và các Toán tử tích hợp Đỗ Văn Thành 1996 Tin học và Điều khiển học,  Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Tập 12, Số 3, 47-63.
2 Phương pháp lập luận trong CSDL tri thức khả năng với nhiều ý kiến chuyện gia Đỗ Văn Thành 1996 Hội nghị kỷ niệm 20 thành lập Viện CNTT, Trung tâm khoa học tự nhiên và và Công nghệ quốc gia
3 Hierarchical Aggregation of Possibility Distributions Do Van Thanh 1997 Proceedings of  the National Centre  for   Science  and Technology. Tập 9, số 1, 29-41.
4 Đề nghị một phương pháp xây dựng Phần mềm dạy học

 

Đỗ Văn Thành – Ngô Ánh Tuyết 1997 Tin học và Điều khiển học,  Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Tập 13, số 1, 42-52.
5 Một cách khắc phục độ phức tạp khi xây dựng phần mềm dạy học thông minh trong Cabri-Geometre Đỗ Văn Thành – Ngô Ánh Tuyết 1997 Tạp chí Khoa học (Khoa học Tự nhiên), Đại học Quốc gia Hà nội. Tập 13, số 4, 8-16.
6 A relationship between the Possibilistic logic  and the Probabilistic logic Do Van Thanh 1998 Computer and Artificial Intelligence. Slovak Academy of Sciences, Bratislava. Vol 17, N1, 51-68.
7             Possibility Consensus Model

 

Do Van Thanh 1998 Proceedings of  Symposium on Fuzzy Systems and Appliacations. Ha long bay, 30th September – 2th October
8 Possibilitic Information Measures and Selection Approach

 

Do Van Thanh 1999 Computer and  Artificial Intelligence; Slovak Academy of Sciences, Bratislava. Vol 18, N6, 595-610.
9 Aggregation of Expert Knowledge for Medical Diagnosis

 

Do Van Thành 1999 Proceeding of the 8th International Fuzzy Systems Association World Congress, IFSA’99, Taiwan. 290-293.
10 Aggregation of  Possibility distributions  via Probabilistic Logic Model Do Van Thanh 2000 Advances in Natural Sciences. Tom 1, N 2, 89-96.
11 Một cách tiếp cận ra quyết định trong chẩn đoán lâm sàng Đỗ Văn Thành 2000 Tin học và Điều khiển học,  Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Tập 16, số 1, 52-58, .
12 Thiết kế tổng thể hệ thống thông tin và CSDL phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ và thủ tướng Chính phủ Đỗ Văn Thành 2000 Hội nghị Quốc gia về CNTT, T8/2000, Đại học Giao thông đường thủy, Hải Phòng
13 Mối quan hệ giữa luật kết hợp và luật chuỗi Đỗ Văn Thành 2000 Hội nghị Quốc gia về CNTT, T8/2000, Đại học Giao thông đường thủy, Hải Phòng
14 Phát hiện luật kết hợp với độ hỗ trợ cực tiểu khác nhau Đỗ Văn Thành 2004 Khoa học và Công nghệ,  Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Tập 41, số 1, 79-90.
15 Cơ sở dữ liệu chủ đề phục vụ phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định Đỗ Văn Thành – Nguyễn Xuân Thanh 2005 Thông tin và Dự báo Kinh tế-Xã hội, số 2.
16 Quan hệ giữa các kỹ thuật khai phá dữ liệu và phương pháp mô hình hoá kinh tế Đỗ Văn Thành 2005 Đại hội ứng dụng toán học, Đại học Bách khoa Hà Nội, T12/2005.
17 Chính phủ điện tử trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta

 

Đỗ Văn Thành – Đặng Huyền Linh 2006 Thông tin và Dự báo Kinh tế-Xã hội, số 10.
18 Hệ cơ sở dữ liệu phát triển bền vững phiên bản 1.0 Đỗ Văn Thành – Nguyễn Xuân Thanh 2006 Thông tin và Dự báo Kinh tế-Xã hội, số 7;
19 Mô hình mạng máy tính  trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Đỗ Văn Thành 2006 Bưu chính Viễn thông và CNTT, Kỳ 1, số 4.
20 Phát hiện luật kết hợp mờ với độ hỗ trợ cực tiểu không giống nhau Đỗ Văn Thành 2006 Tin học và Điều khiển học,  Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Tập 22, số 3, 244-256.
21 Ứng dụng mô hình SARIMA trong dự báo ngắn hạn một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội Đỗ Văn Thành 2007 Thông tin và Dự báo Kinh tế-Xã hội, số 17.
22 Giải pháp dự báo ngắn hạn về tăng trưởng kinh tế Việt Nam Đỗ Văn Thành 2007 Tin học và Điều khiển học,  Viện Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Tập 23, số 4, 374-386.
23 Cơ sở dữ liệu chủ đề về kinh tế vĩ mô Đỗ Văn Thành 2007 Tin học và Điều khiển học,  Viện Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Tập 24, số 1, 50-61
24 Một giải pháp mới về phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam Cù Thu Thủy-Đỗ Văn Thành 2008 Tin học và Điều khiển học,  Viện Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Tập 24, số 2, 107-118.
25 Dự báo tăng trưởng Kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm 2008 Đỗ Văn Thành – Đặng Huyền Linh, Phạm Thị Thu Trang, 2008 Thông tin và Dự báo Kinh tế – Xã hội, số 32.
26 Nâng cao năng lực dự báo kinh tế ở Việt Nam Đỗ Văn Thành – Đặng Huyền Linh, 2008 Tổng quan Kinh tế – Xã hội Việt Nam – Phụ trương Tạp chí Kinh tế và Dự báo,  Số 4.
27 Triển vọng Kinh tế Việt Nam năm 2009 Đỗ Văn Thành – Đặng Huyền Linh, Phạm Thị Thu Trang 2008 Thông tin và Dự báo Kinh tế – Xã hội, số 37
28 Mười vấn đề của Kinh tế Việt Nam năm 2008 Đỗ Văn Thành – Đặng Huyền Linh, Phạm Thị Thu Trang 2009 Kinh tế và Dự báo, ISSN 0866.7120,  số 3/2009, 14-17,
29 Dự báo Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2009 Đỗ Văn Thành – Đặng Huyền Linh, Phạm Thị Thu Trang 2009 Tổng quan Kinh tế – Xã hội Việt Nam – Phụ trương Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 1/2009
30 Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo quý 3 năm 2009 Đỗ Văn Thành – Đặng Huyền Linh, Phạm Thị Thu Trang 2009 Tổng quan Kinh tế – Xã hội Việt Nam – Phụ trương Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 2, 43-46.
31 Phát hiện luật kết hợp với ràng buộc mục dữ liệu âm Cù Thu Thủy – Đỗ Văn Thành 2009 Tin học và Điều khiển học,  Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Tập 25, số 4.
32 Các yếu tố tác động tới giá vàng tại Việt Nam – Phân tích bằng chuỗi thời gian phi tuyến Đỗ Văn Thành- Phạm Thị Thu Trang 2009 Thông tin và Dự báo Kinh tế-Xã hội, số 42.
33 Xây dựng Trung tâm thông tin cộng đồng – Giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH ở nông thôn Đỗ Văn Thành – Phạm Thị Thu Trang 2009 Kinh tế và Dự báo,  Tập 6, số 6;
34 Ba trụ cột của xã hội thông tin, Đỗ Văn Thành – Nguyễn Danh Hoàn 2009 Bưu chính Viễn thông và CNTT, kỳ  2/ số 5;

 

35 Kinh tế Việt nam 9 tháng đầu năm và dự báo khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2009 Đỗ Văn Thành, Đặng Huyền Linh, Phạm Thị Thu Trang 2009 Tổng quan Kinh tế – Xã hội Việt Nam – Phụ trương Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 3, 13-17.
36 Dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2010 Đỗ Văn Thành, Đặng Huyền Linh, Phạm Thị Thu Trang 2009 Tổng quan Kinh tế – Xã hội Việt Nam – Phụ trương Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 4, 11-18.
37 Building CPI Forecasting Model by Combining the Smooth Transition Regression Model and Mining Association Rules Do Van Thanh, Cu Thu Thuy, Pham Thi Thu Trang 2010 Information Technologies and Communications, Volume E-1, N0. 3(7), 12-2010; 16-28 pp.
38 Mining Imperfectly Sporadic Rules with Two Thresholds Cu Thu Thuy, Do Van Thanh 2010 International Journal of Computer Theory and Engineering, N5.  2 (5), pp. 1793-8201, 2010.
39 Mining Perfectly Sporadic Rules with Two Thresholds             Cu Thu Thuy, Do Van Thanh 2010 The 2010 International Conference on Management and Service Science (MASS 2010).

DOI: 10.1109/ICMSS.2010.5576583

40 Đánh giá tình hình kinh tế quý 1/2010 và dự báo một số chỉ tiêu kinh tế quý 2/2010 Đỗ Văn Thành, Đặng Huyền Linh, P.T.T.Trang 2010 Tổng quan Kinh tế – Xã hội Việt Nam – Phụ trương Tạp chí Kinh tế và Dự báo: Số 1, 7-9.
41 Dân số vàng, tiềm năng tăng trưởng kinh tế Việt Nam Đỗ Văn Thành, P.T.T. Trang 2010 Tổng quan Kinh tế – Xã hội Việt Nam – Phụ trương Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 3, 15-22.
42 Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo 6 tháng cuối năm 2010 Đỗ Văn Thành, P.T.T. Trang 2010 Tổng quan Kinh tế – Xã hội Việt Nam – Phụ trương Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 2, 31-33.
43 Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2011 và hiệu quả kinh tế Đỗ Văn Thành, P.T.T. Trang 2010 Tổng quan Kinh tế – Xã hội Việt Nam – Phụ trương Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Tập 12,  số 4, 35-39.
44 Xây dựng mô hình dự báo giá bằng kết hợp mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn phi tuyến và kỹ thuật phát hiện luật kết hợp Đỗ Văn Thành, P.T.T. Trang 2010 “Sốc” và tác động của chính sách đến nền kinh tế. Nhà xuất bản khoa học và  kỹ thuật, 308-320 (326 tr), 2010
45 Hệ thống thông tin phục vụ bình ổn giá và kiềm chế lạm phát Đỗ Văn Thành 2010 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ 13: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Hưng Yên, T8/2010.
46 Ước lượng sản lượng tiềm năng của Việt Nam, giai đoạn 2000-2010 và dự báo giai đoạn 2011-2015 Đỗ Văn Thành, John FitGerald, Đỗ Văn Lâm 2012 Ổn định và phát triển kinh tế: Phân tích chính sách vi mô, 230-245, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2012
47 Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Đỗ Văn Thành 2012 Kinh tế – xã hội Việt Nam đến năm 2020: Chiến lược, Kế hoạch và Dự báo, NXB Thống kê, 2012, 626 tr (102- 116)
48 Các kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2013 Đỗ Văn Thành 2013 Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội, số 85, 1/2013, 8-13.
49 Nhân tử dài hạn giữa tăng trưởng và lạm phát ở Việt Nam Đỗ Văn Thành – Đỗ Thị Thu Thủy 2013 Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội, số 93, 9/2013, 3-11..
50 Phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia ở Việt Nam Đỗ Văn Thành 2013 Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế, 10/2013, Hà Nội, 401-420.
51 Forecasting Labor Demand (2011 -2020)  and Setting up Employment Information Services in Vietnam

 

Insoo Jeung, Do Van Thanh 2013 Báo cáo nghiên cứu  của Chương trình chia sẻ tri thức của Hàn quốc cho  Việt Nam, 2011-2013, 1-64.
52 Phát hiện luật kết hợp liên kết các giao dịch từ cơ sở dữ liệu định lượng thời gian

 

Trương Đức Phương, Đỗ Văn Thành 2013 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ 16: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, 2013, pp. 250-258.

 

54 Thu chi ngân sách giai đoạn 2005-2013 và dự báo thu ngân sách năm 2014 Đỗ Văn Thành, Nguyễn Văn Thuật 2014 Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội, số 96, 1/2014, 18-24..
55 Dự báo cân đối ngân sách cấu trúc giai đoạn 2013-2020 Đỗ Văn Thành, Đỗ Sơn Tùng 2014 Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội, số 98, 2/2014, 3-11..
56 Phương pháp kết hợp dự báo và thực hành ứng dụng Đỗ Văn Thành, Đỗ Sơn Tùng 2014 Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội, số 101, 5/2014, 3-10..
57 Hệ thống thông tin phân tích và dự báo KT-XH Đỗ Văn Thành 2014 Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội, số 102, 6/2014, 1-14.
58 Nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia và định hướng trong thời gian tới Đỗ Văn Thành 2014 Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội, số 105, 9/2014, 3-5.
59 Mô hình phân tích và dự báo trung và dài hạn cho nền kinh tế Việt Nam Đỗ Văn Thành, Jean Luise Brillet, Lương Văn Khôi 2014 Tạp chí Thông tin và Dự báo, số 108, 12/2014, 3-14.
60 Thực trạng sử dụng các nguồn lực đầu vào cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1995-2012 và chuyển đổi mô hình tăng trưởng Đỗ Văn Thành 2014 Kỷ yếu hội thảo khoa học NCIF-ESRI (Việt Nam – Ailen): Kinh tế Việt Nam đến năm 2025: Cơ hội và Thách thức, Hà nội, tháng 10/2014, 146-169.
61 Phát hiện luật chuỗi liên kết các giao dịch từ CSDL thời gian Trương Đức Phương, Đỗ Văn Thành 2014 Kỷ yêu hội nghị quốc gia lần thứ 7, FAIR, Thái Nguyễn 19-20/6/2014, pp 488-495.
62 Phát hiện luật kết hợp liên kết chuỗi thời gian Trương Đức Phương, Đỗ Văn Thành 2014 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về CNTT lần thứ 17, Đắc Lắc, 30-31/10/2014. Pp. 257-262.
63 Hệ thống thông tin phân tích và dự báo kinh tế – xã hội

 

Đỗ Văn Thành 2014 Hội thảo: Hệ thống thông tin phục vụ phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định của  OECD, Hà Nội, 18/9/2014
64 Đề xuất quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn (5 năm) ở Việt Nam. Đỗ Văn Thành, Lương Văn Khôi 2015 Tạp chí Thông tin và Dự báo KT-XH, số 109, 3/2015, 1-13;

 

65 Xây dựng kịch bản dự báo phục vụ lập kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn: Kinh nghiệm từ Liên bang Nga Dỗ Văn  Thành, Irina Kirilenko, Liubov Strikova 2015 Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 16, 8/2015. 93-97.

 

66 Sản lượng tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996-2015 và dự báo giai đoạn 2016-2020 Đỗ Văn Thành, John FitGerald, Đỗ Văn Lâm 2015 Báo cáo Hội thảo khoa học NCIF-ESRI (Việt Nam – Ailen): Triển vọng kinh tế Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu thực chứng, Nhà xuất bản thế giới, ĐKXB:3579-2015/CXBIBH/02-220/ThG, ISBN:978-604-77-1972-3, p.137-154
67 Quy trình dự báo phục vụ lập kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm Đỗ Văn Thành 2015 Kinh tế và Dự báo, Số 13, 06/2015, 10-13.
68 Lô gic và thực tiễn xây dựng HTTT phân tích và dự báo KT-XH ở Việt Nam Đỗ Văn Thành 2015 Kỷ yếu Hội thảo khoa học NCIF-ESRI (Việt Nam – Ailen): Dự báo kinh tế – xã hội phục vụ lập kế hoạch trung hạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế, 12/2015, 598-622.
69 Dự báo tăng trưởng thị trường và kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn 2016-2020 Đỗ Văn Thành, Phan T. Minh Hiền, Lương Thu Hương 2015 Kỷ yếu Hội thảo khoa học NCIF-ESRI (Việt Nam – Ailen): Dự báo kinh tế – xã hội phục vụ lập kế hoạch trung hạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế, 12/2015, 289-302.
70 An Effective Algorithm for Association Rules Mining
from Temporal Quantitative Databases
Phuong Truong Duc, Thanh Do Van, Dung Nguyen Duc 2016 Indian Journal of Science and Technology, Indian Academy of Science and Technology,   Vol 9(17), DOI: 10.17485/ijst/2016/ v9i17 /92726, May 2016
71 Phân tích và dự báo thị trường chứng khoán bằng sử dụng chỉ số báo trước Đỗ Văn Thành,

Nguyễn Minh Hải

2016 Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX, FAIR, Cần thơ ngày 4-5/8/2016, 559-566. DOI: 10.15625/vap.2016. 00069
72 Mô hình dự báo tần suất cao đối với các chỉ số thị trường chứng khoán Đỗ Văn Thành, Nguyễn Minh Hải 2016 Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX, FAIR, Cần thơ ngày 4-5/8/2016, 299-308. DOI: 10.15625/vap.2016. 00037
73 Mô hình dự báo các chỉ số giá phục vụ lập kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn ở Việt Nam Đỗ Văn Thành 2016 Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX, FAIR, Cần thơ ngày 4-5/8/2016, 290-298. DOI: 10.15625/vap. 2016. 00036
74 Mô hình dự báo giá cổ phiếu trong ngữ cảnh dữ liệu số chiều cao Đỗ Văn Thành 2017 Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X, FAIR, Đã Nẵng ngày 17-18/8/2017, 422-433. DOI: 10.15625/vap. 2017.00051
75 Mô phỏng và phân tích rủi ro dự báo trên tập dữ liệu số chiều cao Đỗ Văn Thành, Đỗ Đức Hiếu 2017 Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X, FAIR, Đã Nẵng ngày 17-18/8/2017, 467-478. DOI: 10.15625/vap. 2017.00056
76 Building forecast model of Stock Market Indexes by using combined leading indicators and principal components: application to Vietnamese  Stock Market Do Van Thanh, Nguyen Minh Hai, Do Duc Hieu. 2018 Indian Journal of Science and Technology, Indian Academy of Science and Technology, Vol 11(2), DOI:10.17485/ijst/2018/ v11i2/104908
77 Mining Fuzzy Sequential Patterns with Fuzzy Time-Intervals  in Quantitative Sequence Databases

 

Phuong Truong Duc, Thanh Do Van, Dung Nguyen Duc 2018 Cybernetics and Information Technologies, Volume 18, No 2, 2018, 3-20. DOI: 10.2478/cait-2018-0024.
78 Phân tích thị trường chứng khoán Việt nam bằng sử dụng luật kết hợp âm dương mở rộng phân biệt

 

Đỗ Văn Thành, Phạm Ngọc Lâm 2018 Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ XI, FAIR, 8-9/8/2018. Hà nội. DOI: 10.15625/vap.2018.
79 Classify high dimensional datasets using discriminant positive negative association rules

 

Thanh Do Van, Hieu Do Duc, Giap Cu Nguyen 2018  Proceedings of the 5th Asian Conference on Defence Technology, ACDT 2018.IEEE-Xplore, DOI: 10.1109/ACDT.2018.8592973

EID: 2-s2.0-85061522917

80 Phân tích và dự báo phục vụ tái cấu trúc nền kinh tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Đỗ Văn Thành 2018 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế NCIF-ESRI (Việt Nam – Ailen): Một số định hướng tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, tháng 11/2018, 9-24.
81 Phát hiện mẫu chuỗi mờ với khoảng cách thời gian được xác định từ cơ sở dữ liệu chuỗi định lượng. Trương Đức Phương

Đỗ Văn Thành

Nguyễn Đức Dũng

2018 Kỷ yếu Hội nghị @ Những vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin, Thanh Hóa, 8/2018
 82 Macro-econometric Model for Medium-Term Socio-Economic Development Planning in Vietnam — Part 1: Structure of the Model. Thanh Do Van 2019 Journal Ekonomika Regiona [Economy of Region], 15(1), 121-136. Doi 10.17059/2019-1-10.
83 Xây dựng nền kinh tế số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Đỗ Văn Thành 2019 Tạp chí Lý luận chính trị. Số 7/2019, 26-33.
84 Macro-econometric Model for Medium-Term Socio-Economic Development Planning in Vietnam. Part 2: Application of the Model. Thanh Do Van 2019 Journal Ekonomika Regiona [Economy of Region], 15(3), 695-706. Doi 10.17059/2019-3-6
85 Fuzzy common sequential rules mining in quantitative sequence databases Thanh Do Van

Phuong Truong Duc

2019 Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol 35, No 3 (2019) DOI:10.15625/1813-9663/0/0 /13277  
86 Aggregation of symbolic possibilistic knowledge bases from the postulate point of view

 

Thanh Do Van

Le Thi Thanh Luu

2020 Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol 36, No 1, 17-32, (2020) DOI:10.15625/1813-9663/0/0 /13277
87 Mining fuzzy common sequential rules with fuzzy time-interval in quantitative sequence databases Thanh Do Van

Truong Duc Phuong

 

 

2020 International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 12/2020. Vol 28, No 6, 957-979 (2020) DOI: 10.1142/S0218488520500427

 

88 Dự báo kim ngạch xuất khẩu sử dụng phương pháp giảm chiều dựa vào kernel Nguyễn Minh Hải, Đỗ Văn Thành, Nguyễn Đức Dũng 2020 Ký yếu hội nghị khoa học quốc gia: Những vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin @ 2020. Quảng Ninh, tháng 10, 2020.
89 Forecast of the VN30 Index by Day Using a Variable Dimension Reduction Method

Based on Kernel Tricks

Thanh Do Van

Hai Nguyen Minh

2021 Lecture Notes of the Institute

for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering

ICTCC 2021, LNICST 408, pp. 83–94, 2021.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-92942-8_8

90 Nowcasting Vietnam’s RGDP Using a Kernel-Based Dimensional Reduction Method Thanh Do Van 2021 ICTCC 2021, LNICST 408, pp. 108–128, 2021.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-92942-8_10

91 Dimensionality Reduction Performance of Sparse PCA Methods Thanh Do Van 2021 ICTCC 2021, LNICST 408, pp. 138–148, 2021.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-92942-8_12

92 Building export forecast model using a kernelbased dimension reduction method Hai Nguyen Minh, Thanh Do Van, Dung Nguyen Duc 2022 Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 91-106, Issue 1/2022; Vol. 56.

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/ hoàn thành  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, HV) Trách nhiệm tham gia đề tài
1 Công nghệ tri thức, Đề tài NCKH cấp Nhà nước (Gs. Phan Đình Điệu làm chủ nhiệm).

 

1993-1997 Nhà nước Thành viên chính
2 Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

 

2000/2001 Bộ – Văn Phòng Chính phủ Thành viên chính
3 Xây dựng mô hình Phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu theo công nghệ Java (Internet) 2001/2002 Bộ – Văn phòng Chính phủ Chủ nhiệm
4 Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo tăng trưởng kinh tế ngắn hạn,

 

2006/2006 Bộ – Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Chủ nhiệm
5 Phương pháp đo lường định lượng kết quả thực hiện và sự thành công của chính phủ điện tử.  2007/2007 Bộ – Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Chủ nhiệm
6 Xây dựng mô hình dự báo giá bằng ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu (data mining) và mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn phi tuyến. Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

2008/2008 Bộ – Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Chủ nhiệm
7 Dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2010. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm, Trung tâm Thông tin và Dự báo KT-XH Quốc gia.

 

2009/2009 Trung tâm Chủ nhiệm
8 Xây dựng mô hình dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá 2010/2010 Bộ – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ nhiệm
9 Ra quyết định với thông tin không chắc chắn trong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bằng ứng dụng mô hình cây quyết định 2011/2011 Bộ – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ nhiệm
10 Xây dựng mô hình dự báo một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô theo quý bằng ứng dụng mô hình hàm chuyển và sử dụng phương pháp chỉ số dẫn báo 2012/2012 Bộ – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ nhiệm
11 Dự báo cân đối ngân sách cấu trúc giai đoạn 2013-2020 2013/2013 Bộ – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ nhiệm
12 Nghiên cứu phương pháp dự báo kinh tế – xã hội trung hạn ở Liên bang Nga và khả năng ứng dụng vào Việt Nam 2014-2016 Nhà nước Chủ nhiệm
13 Dự án: Xây dựng Hệ thống thông tin phân tích và dự báo Kinh tế – xã hội 2012-2016 Dự án Nhóm B Giám đốc
14 Nghiên cứu khả thi: Xây dựng Hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia 2013-2015 Dự án Nhóm A Trường nhóm nghiên cứu

Quá trình tham gia đào tạo sau Đại học

1 Nghiên cứu sinh Đã bảo vệ thành công LATS (Hướng dẫn chính) 03  người
Đang hướng dẫn (Hướng dẫn chính) 03  người
2 Học viên cao học Đã bảo vệ thành công LVThS Trên 30 người
Đang hướng dẫn 0  người