PGS. TS. Bùi Thu Lâm

Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Google scholar

Học hàm

 • Năm 2012 được phong hàm Phó Giáo sư ngành Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Khoa học Máy tính. Nơi phong: Học viện Kỹ thuật Mật Mã.

Quá trình đào tạo

 • Nghiên cứu sau Tiến sĩ Postdoct tại Đại học Tổng hợp New South Wales, Úc.
 • Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp New South Wales, Úc.
 • Thạc sĩ tại Đại học Tổng hợp New South Wales, Úc.
 • Cử nhân tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Việt Nam.

Quá trình công tác

 • Từ 2022 – nay: Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học CMC.
 • Từ 2015 – 2020: Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Trưởng phòng Sau đại học, Học viện Kỹ thuật Quân sự.
 • Từ 2009 – 2015: Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ Phần mềm, Phó Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự.
 • Từ 1998 – 2009: Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Các hoạt động kiêm nhiệm khoa học

 • Năm 2021 – nay: Tổng thư kí Câu lạc bộ Khoa Viện Trường CNTT Việt nam (FISU)/Hội Tin học Việt Nam.
 • Năm 2020 – nay: Ủy viên Tổ công tác của Bộ KH&CN về Chiến lược quốc gia về Trí tuệ nhân tạo.
 • Năm 2017 – 2019: Ủy viên HĐKH ngành Khoa học máy tính của Quỹ KHCN Quốc gia NAFOSTED, nhiệm kỳ 2017-2019.
 • Năm 2019 – 2021: Thành viên Ban giám khảo cuộc thi VIFOTEC cho học sinh PT.
 • Năm 2012 – 2013: Phó Tiểu ban Tính toán Tiến hóa của Hiệp hội IEEE, nhiệm kỳ 2012-2013.

Giáo sư thỉnh giảng tại một số trường đại học nước ngoài

 • Năm 2018: Trường Khoa học Thông tin, Viện KHCN Tiên tiến JAIST, Nhật Bản.
 • Năm 2016: Khoa Hàng hải, Liverpool John Moores, Liverpool, Vương quốc Anh.
 • Năm 2014: Khoa Kỹ thuật máy tính, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore.
 • Năm 2012: Trường Kỹ thuật, Đại học New South Wales, cơ sở Canberra, Úc.
 • Năm 2011: Trường Thông tin, Đại học Xidian, Trung Quốc.

Ban biên tập Tạp chí khoa học

 • Tham gia Ban biên tập tập một số tạp chí Khoa học kỹ thuật của các trường viện như: Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, và ĐHQGHN.
 • Tham gia Ban biên tập Tạp chí An toàn Thông tincủa Ban Cơ yếu Chính phủ (2018-2020).
 • Trưởng Ban biên tập, Chuyên san Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Tạp chí khoa học kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, nhiệm kỳ 2015-2019.
 • Ủy biên Ban biên tập Tạp chí quốc tế, International Journal of Computational Intelligence and Applications (IJCIA), World Scientific Press, 2013-nay.

Báo cáo Khoa học Công nghệ

Đã trình bày trên 10 báo cáo mời keynote/invited tại các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế trong 10 năm qua.

Hội thảo Khoa học Công nghệ

Đã chủ trì tổ chức nhiều hội thảo quốc gia và quốc tế như: KSE2010, SEAL2012, CISDA2014, KSE2016, KSE2021,…

Bài báo khoa học tiêu biểu

TT Tên bài báo Tên tác giả Loại công bố (chỉ số IF)  Tên tạp chí, kỉ yếu khoa học Tập Số Trang Năm xuất bản
1 A novel evolutionary multi-objective ensemble learning approach for forecasting currency exchange rates

(Tác giả chính)

Lam Thu Bui, Van Truong Vu, Thi Thu Huong Dinh  

 

SCIE (KHTN- CN) (IF: IF 1.467 Hindex 77 Q2)

Data & Knowledge Engineering, Elsevier, ISSN: 0169-023X. Weblink:

https://doi.org/10.1016/j.datak.2017.07.001

114 40-66 2018
2 Survivable Design of Last Mile Communication Networks using Multi-objective Genetic Algorithm

(Tác giả chính)

Lam Thu Bui, Huynh Thi Thanh Binh SCIE (KHTN- CN) (IF: IF 1.925 Hindex 23 Q1) Memetic Computing, Springer, ISSN: 1865- 9284. https://doi.org/10.1007/s12293-015-

0177-7

8 2 97-108 2016
3 DMEA-II: the

Direction-based Multi-objective Evolutionary Algorithm – Version II

(Tác giả chính)

Long Nguyen, Lam Thu Bui, Hussein A. Abbass SCIE (KHTN- CN) (IF: IF 2.367 Hindex 56 Q2) Soft Computing, Springer, ISSN: 1432-7643, Weblink: https://doi.org/10.1007/s00500-013- 1187-3 18 11 2119-2134 2014
4 Adaptation in Dynamic Environments: A Case Study in Mission Planning

(Tác giả chính)

Lam Thu Bui, Zbignew Michalewicz, Eddy Parkinson, Manuel Blanco Abello SCI (KHTN- CN) (IF: IF: 8.124 Hindex 145 Q1) IEEE Transactions on Evolutionary Computation, ISSN: 1089-778X Weblink: https://doi.org/10.1109/TEVC.2010.2104156 16 2 190-209 2012
5 Local Models – An approach to Distributed Multi-objective Optimization (Tác giả chính) Lam T. Bui, Hussein A. Abbass, Daryl Essam SCI (KHTN- CN) (IF: IF 1.413 Hindex 64 Q1) Computational Optimization and Applications, Springer, ISSN: 0926-6003 Weblink: https://doi.org/10.1007/s10589-007- 9119-8 42 1 IF 1.413

Hindex 64 Q1

2009

Đề tài/Dự án KHCN:

 • Chủ nhiệm 5 đề tài cấp quốc gia và 1 đề tài cấp Bộ: trong đó có 04 đề tài hợp tác quốc tế với Úc (đối tác Đại học công nghệ Sydney), Anh (đối tác Đại học Liverpool John Moores), Nhật bản (đối tác Công ty Japan Micro Systems và Viện JAIST) và Slovakie (đối tác Viện Tin học Slovakia) về các chủ đề Lập lịch tối ưu, mô phỏng đám đông, nhận dạng ảnh sử dụng deep learning và ứng dụng trong an ninh quốc phòng, và trong cứu hộ cứu nạn sử dụng drone.
 • Tham gia 02 đề tài cấp quốc gia về nghiên cứu cơ bản NAFOSTED.
 • Chủ trì nhiệm vụ nhóm Nghiên cứu mạnh về tính toán thông minh và trí tuệ nhân tạo tại Học viện KQTS.

Công trình khoa học và Chỉ số H-index:

 • Đã xuất bản trên 100 công trình với nhiều công trình đăng trên các tạp chí ISI/Scopus, tập trung vào các chủ đề tính toán tiến hóa, học máy mạng nơron, hệ đa tác tử,… (trong đó có Tạp chí top đầu như IEEE Transactions on Evolutionary Computation, với chỉ số IF 11.5, và Tạp chí Neural Networks với chỉ số IF 8.0).
 • H-index (@google scholar): 23.

Quá trình tham gia đào tạo sau Đại học

07 học viên (trong đó có 05 học viên đã bảo vệ luận án, 02 học viên tại Úc).