Faculty & Staffs

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên tiêu biểu tại Trường Đại học CMC

Trường Đại học CMC đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm giảng dạy và tâm huyết với nghề. Đội ngũ giảng viên của trường phần lớn từng học tập, làm việc và nghiên cứu tại các trường đại học hàng đầu thế giới tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, New Zealand,… và các trường đại học hàng đầu Việt Nam.

 

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bình

Hiệu trưởng, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Phó Hiệu trưởng, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

PGS. TS. Vũ Việt Vũ

Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Phạm Thị Anh Lê

Giám đốc chương trình Khoa học Máy tính
Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Hoàng Tiểu Bình

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Ngô Hoàng Huy

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Nguyễn Kim Cương

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Ngô Minh Thành

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Khoa Kinh doanh và Quản lý

TS. Nguyễn Trà My

Phó Trưởng Khoa Kinh doanh và Quản lý
Giám đốc chương trình Quản trị Kinh doanh

PGS. TS. Trần Thị Minh Châu

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

TS. Nguyễn Duy Việt

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

TS. Ngô Trí Trung

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

TS. Phạm Thị Hà

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

TS. Phạm Đình Thưởng

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

TS. Nguyễn Văn Hiển

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

NCS. ThS. Hồ Như Hải

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

ThS. Trần Thị Yến

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

ThS. Đào Khánh Linh

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

TS. Hoàng Thị Yến

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

TS. Lê Cẩm Nhung

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

NCS. ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Giám đốc chương trình Ngôn ngữ Hàn Quốc
Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

NCS. ThS. Trình Thị Phương Thảo

Giám đốc chương trình Ngôn ngữ Nhật
Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

ThS. Phạm Ngọc Diệp

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

ThS. Lưu Thị Mai Thanh

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

ThS. Đoàn Mạnh Cường

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

ThS. Trần Minh Anh

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

ThS. Hoàng Thị Hồng Nga

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

ThS. Đinh Hồng Ngọc Linh

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

ThS. Nguyễn Anh Thư

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

NCS. ThS. Nguyễn Minh Kiên

Phó Trưởng Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

TS. Nguyễn Thị Hà Châu

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế