Faculty & Staffs

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Trường Đại học CMC đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên trình độ cao, năng lực chuyên môn tốt và giàu kinh nghiệm giảng dạy. Cán bộ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng tại trường phần lớn là các giảng viên năng động, có trình độ và tâm huyết với nghề. Cán bộ giảng viên trường Trường Đại học CMC đều từng học tập, làm việc và nghiên cứu tại các trường Đại học hàng đầu trong nước và quốc tế.​

Giới thiệu

Trường Đại học CMC đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên trình độ cao, năng lực chuyên môn tốt và giàu kinh nghiệm giảng dạy. Cán bộ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng tại trường phần lớn là các giảng viên năng động, có trình độ và tâm huyết với nghề. Cán bộ giảng viên trường Trường Đại học CMC đều từng học tập, làm việc và nghiên cứu tại các trường Đại học hàng đầu trong nước và quốc tế.​

ThS. Nguyễn Trà My

ThS. Nguyễn Trà My

- NCS tại RMIT Việt Nam
- Thạc sĩ tại Royal Holloway University of London          
- Cử nhân tại Kozminski University (Warsaw, Poland) 

TS. Hoàng Thị Yến

TS. Hoàng Thị Yến

- Tiến sĩ tại Học viện KHXH - Viện Hàn lâm KHXH VN
- Thạc sĩ tại Đại học nữ Ewha, Hàn Quốc
- Cử nhân tại ĐHKHXH & NV- ĐHQGHN
- Cử nhân tại trường Cao Đẳng sư phạm Hà Nội (nay là Đại học Thủ đô)

ThS. Trình Thị Phương Thảo

ThS. Trình Thị Phương Thảo

- NCS ngành Ngôn ngữ học – khoa Ngôn ngữ học- Học viện Khoa học xã hội Việt Nam (2017- nay)
- Thạc sỹ tại Trường ĐH Ngoại Ngữ ĐH Quốc Gia Hà Nội
- Cử nhân tại Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội

ThS. Hoàng Thị Hồng Nga

ThS. Hoàng Thị Hồng Nga

- Thạc sĩ tại Trường Đại học Việt Nhật
- Cử nhân tại Trường Đại học Hà Nội

ThS. Nguyễn Anh Thư

ThS. Nguyễn Anh Thư

- Thạc sỹ tại Trường Đại học Việt Nhật
- Cử nhân tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

TS. Đỗ Văn Thành

TS. Đỗ Văn Thành

- Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Thông tin, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia
- Thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1
- Cử nhân tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1

ThS. Trần Thị Yến

ThS. Trần Thị Yến

- Thạc sỹ tại Đại học Aston, UK
- Cử nhân tại Đại học Kinh tế Quốc dân