Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Seminar Cách tiếp cận biểu diễn và lập luận trên cơ sở tri thức lớn trong lĩnh vực Semantic Web

z4130897850794_0ce785f5333444f34c78bbbf3adf84e7

About The Event

Chủ đề seminar: “Cách tiếp cận biểu diễn và lập luận trên cơ sở tri thức lớn trong lĩnh vực Semantic Web”

+ Trình bày: TS. Phạm Thị Anh Lê, Đại học CMC.

+ Địa điểm: Phòng 207, Đại học CMC, 84C đường Nguyễn Thanh Bình (nối tiếp đường Tố Hữu), Hà Đông.

+ Thời gian: 14h-15h30 ngày 23/02/2023 (trình bày: 45 phút, thảo luận 45 phút)

+ Thành phần tham dự: các thầy cô hội đồng chuyên môn khoa CNTT, và các nhà khoa học quan tâm đến chủ đề báo cáo. Tóm tắt nội dung seminar: Xử lý ngữ nghĩa dữ liệu luôn là vấn đề được quan tâm nghiên cứu và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Nhiều kết quả nghiên cứu từ cộng đồng Semantic Web đã được thực hiện để đưa ra các phương pháp mô tả ngữ nghĩa của dữ liệu. Từ đó mở ra khả năng tương tác và tích hợp giữa các hệ thống và ứng dụng. Nội dung seminar giới thiệu tổng quan một vài vấn đề và kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Semantic Web (SW):

– Sơ lược về biểu diễn và lập luận trong cơ sở tri thức (CSTT) sử dụng các công nghệ Semantic Web: ngôn ngữ biểu diễn tri thức và phương pháp lập luận trong Description Logics.

– Giới thiệu một cách tiếp cận lập luận tối ưu với CSTT lớn trong SW: phương pháp phân tách CSTT dựa vào đồ thị G-Decomposition (định nghĩa, các tính chất), biểu diễn CSTT phân tách và lập luận trong mô hình phân tán Distributed Description Logic.

– Giới thiệu vấn đề mô hình hóa dữ liệu trong tích hợp các nguồn dữ liệu với các phương pháp chuyển đổi giữa các ngôn ngữ biểu diễn dữ liệu (các ngôn ngữ thành viên trong họ Description Logics). Tích hợp các nguồn dữ liệu với các ứng dụng trong tìm kiếm thông tin, trợ giúp ra quyết định, biểu diễn thông tin bằng đồ thị tri thức, internet vạn vật, thương mại điện tử, …

– Giới thiệu nhanh một số bài toán mở trong nghiên cứu.

Location

Leave your thought here