Graphic Design Program

FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN

Graphic Design

Overview of the Graphic Design:

With the rapid development of communication and advertising, design integrated with technology and communication has become a trend. Graphic design, coupled with digital technology, has emerged as an attractive field of study, especially for creative individuals who enjoy working in dynamic environments. In line with this trend, the graphic design program at CMC University aims to train students capable of creating design products for communication through the application of digital technology.

Training orientations

Graphic Design Training Program

Đại cương

Lý luận chính trị và pháp luật

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Pháp luật đại cương

Toán và khoa học cơ bản

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ sở khối ngành
 • Lịch sử Mỹ thuật và Mỹ thuật ứng dụng
 • Lịch sử Thiết kế đồ họa
 • Mỹ học đại cương
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
Cơ sở ngành
 • Luật xa gần
 • Nguyên lý thị giác
 • Giải phẫu tạo hình
 • Nguyên lý thiết kế đồ họa
 • Màu sắc trong thiết kế đồ họa
 • Nhiếp ảnh
 • Quay phim
 • Vẽ kỹ thuật
 • Hình họa 1
 • Hình họa 2
 • Hình họa 3
 • Hình họa 4
 • Tin học ứng dụng 1
 • Tin học ứng dụng 2
 • Tin học ứng dụng 3
 • Tin học ứng dụng 4
 • Đồ họa chữ 1
 • Đồ họa chữ 2
 • Vẽ kỹ thuật số
Chuyên ngành

Các học phần bắt buộc

 • Kịch bản phân cảnh
 • Vẽ minh họa
 • Thiết kế logo
 • Thiết kế hồ sơ cá nhân

Các học phần tự chọn chuyên ngành

Định hướng Đồ họa truyền thông

 • Thiết kế phim quảng cáo
 • Thiết kế sách và catalogue
 • Thiết kế bao bì
 • Thiết kế nhận diện thương hiệu
 • Thiết kế triển lãm
 • Thiết kế gian hàng bán lẻ
 • Thiết kế trải nghiệm người dùng
 • Thiết kế giao diện người dùng

Định hướng Đồ họa hoạt hình

 • Thiết kế chuyển động hoạt hình
 • Thiết kế nhân vật
 • Thiết kế bối cảnh
 • Sản xuất âm thanh
 • Phần mềm hoạt hình 2D
 • Chuyển động trong môi trường 3D
 • Tạo khung xương và bộ điều khiển cho nhân vật
 • Kiến thức cơ bản về hoạt hình 3D
Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
 • Thực tập mỹ thuật cơ sở
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Đồ án tốt nghiệp

Knowledge, skills, and experience gained after graduation

Career Prospects: