Faculty and Experts

Faculty and Experts

Faculty and Experts of CMC University

CMC University is committed to building a faculty of highly qualified and experienced lecturers who are passionate about their profession. The faculty of the university have mostly studied, worked, and researched at top universities in the world, including the United States, the United Kingdom, Australia, Japan, South Korea, Poland, New Zealand, and top universities in Vietnam.

Hội đồng chuyên môn

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

GS. TS. Trần Thọ Đạt

Phó Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Trưởng khoa danh dự, Khoa Kinh doanh và Quản lý

PGS. TS. Nguyễn Long Giang

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

ThS. Phùng Thị Kim Dung

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

ThS. Trần Quốc Trung

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

TS. Đặng Minh Tuấn

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

TS. Lê Thúc Dục

Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn, Khoa Kinh doanh và Quản lý

TS. Lưu Tuấn Anh

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

TS. Thân Thị Mỹ Bình

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Faculty of Information Technology and Communication

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bình

Hiệu trưởng, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Phó Hiệu trưởng, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

PGS. TS. Vũ Việt Vũ

Trưởng Khoa, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Phạm Thị Anh Lê

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Hoàng Tiểu Bình

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Ngô Hoàng Huy

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Nguyễn Kim Cương

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Ngô Minh Thành

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Nguyễn Việt Hùng

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Nguyễn Quang Trưởng

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

ThS. Phạm Quý Dương

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

ThS. Vũ Duy Khương

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

ThS. Nguyễn Đức An

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Faculty of Business and Management

TS. Ngô Trí Trung

Phó Trưởng Khoa, Giảng viên khoa Kinh doanh và Quản lý

PGS. TS. Trần Thị Minh Châu

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

TS. Nguyễn Thị Phi Nga

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

TS. Nguyễn Trà My

Giảng viên khoa Kinh doanh và Quản lý

TS. Nguyễn Duy Việt

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

TS. Phạm Thị Hà

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

TS. Phạm Đình Thưởng

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

TS. Nguyễn Văn Hiển

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

NCS. ThS. Hồ Như Hải

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

ThS. Trần Thị Yến

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

ThS. Đào Khánh Linh

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Faculty of Languages and Cultures

PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

TS. Hoàng Thị Yến

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

TS. Lê Cẩm Nhung

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

NCS. ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

NCS. ThS. Trình Thị Phương Thảo

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

ThS. Lưu Thị Mai Thanh

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

ThS. Đoàn Mạnh Cường

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

ThS. Trần Minh Anh

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

ThS. Đinh Hồng Ngọc Linh

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

ThS. Nguyễn Thị Diệp

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Phạm Ngọc Diệp

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Faculty of Fine Arts and Design

NCS. ThS. Nguyễn Minh Kiên

Phó Trưởng Khoa, Giảng viên khoa Mỹ thuật và Thiết kế

TS. Nguyễn Thị Hà Châu

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

ThS. Bùi Quỳnh Giang

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

ThS. Nguyễn Khánh Vân

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

ThS. Trương Hà Trung

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

ThS. Nguyễn Thị Huế

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế