Dự kiến các mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh đại học 2023

Dự kiến các mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh đại học 2023

Tại Hội nghị Tuyển sinh 2023 diễn ra ngày 03/03, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm nay. Trong đó, thí sinh cần lưu ý những mốc thời gian quan trọng để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng 

Về thời gian tổ chức xét tuyển thẳng, thí sinh hoàn thành việc nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các trường trước 17 giờ ngày 30/6. 

Ngày 5/7, cơ sở đào tạo hoàn thành việc xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh; cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên hệ thống. 

Từ ngày 5/7 đến 17 giờ ngày 15/8 là khoảng thời gian hoàn thành xét tuyển thẳng; xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có). 

Thời gian tổ chức xét tuyển sớm 

Về thời gian tổ chức xét tuyển sớm, đến 17 giờ ngày 4/7, các trường hoàn thành công tác xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh để đăng ký xét tuyển trên hệ thống; cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống. 

Trong lịch trình tuyển sinh 2023 của Trường Đại học CMC, phương thức xét tuyển sớm dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ) và xét tuyển thẳng được chia thành nhiều đợt với các mốc thời gian như sau:

Xem ngay Hướng dẫn đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến vào Trường Đại học CMC năm 2023

Thời gian đăng ký xét tuyển chung 

Về thời gian đăng ký xét tuyển chung trên hệ thống: Từ ngày 5-11/7, các Sở Giáo dục và Đào tạo cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống. 

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định, từ ngày 5/7 đến 17 giờ ngày 25/7. 

Ngày 20/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. 

Đến 17 giờ ngày 22/7, các trường hoàn thành việc điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên hệ thống, trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe (nếu có). 

Từ ngày 26/7 đến 17 giờ ngày 5/8 là thời gian nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. 

Các cơ sở đào tạo hoàn thành việc thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào 17 giờ ngày 14/8.

Thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống vào 17 giờ ngày 30/8.

Xem thêm:

Các trường thông báo tuyển sinh đợt bổ sung từ ngày 1/9/2023. 

Từ tháng 10 đến tháng 12/2023, cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt tiếp theo, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định. 

Như vậy, thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay rút ngắn chỉ còn 2 tuần, trong khi đối với năm 2022 là một tháng.

Thời gian thí sinh biết điểm chuẩn và nhập học cũng sớm hơn so với năm trước, để các cơ sở đào tạo có thể khai giảng vào đầu tháng 9. 

CHI TIẾT DỰ THẢO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 
TT  Nội dung triển khai  Tổ chức, cá nhân thực hiện  Tổ chức, cá nhân phối hợp 

Thời gian thực hiện 

I  CÔNG TÁC CHUẨN BỊ       
1  Ban hành và công khai quy chế tuyển sinh cho các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT.  CSĐT  Vụ GDĐH 

Cục CNTT 

Trước khi công bố Đề án tuyển sinh 
2  Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của CSĐT  CSĐT  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

Trước ít nhất 30 ngày khi thí sinh đăng ký dự tuyển 
3  Hoàn thành việc rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên  Sở GDĐT  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

Ngày 31/3/2023 
4  Hoàn thành cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS phục vụ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023  Cục CNTT 

CSĐT 

Vụ GDĐH  Ngày 31/3/2023 
5  Hoàn thành tập huấn quy chế, ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

CSĐT; 

Sở GDĐT 

Ngày 15/6/2023 
6  Hoàn thành chạy thử, tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống)  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

CSĐT  Ngày 15/6/2023 
7  Hoàn thành việc cập nhật thông tin tuyển sinh của CSĐT vào Hệ thống (trang Nghiệp vụ)  CSĐT  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

Ngày 15/6/2023 
8  Rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên Hệ thống  Thí sinh; 

Sở GDĐT; 

Điểm tiếp nhận 

Cục CNTT  Từ ngày 30/5 đến 

17 giờ 00 

ngày 20/6/2023 

9  Hoàn thành việc tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương  Sở GDĐT  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

Ngày 30/6/2023 
10  Tổ chức chạy thử thực hành việc đăng ký xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh (lệ phí xét tuyển) trên Hệ thống  Thí sinh  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT; Sở GDĐT 

Từ ngày 1/7 đến 

ngày 4/7/2023 

11  Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên của thí sinh.  Thí sinh; Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT đến 17 giờ 00 ngày 25/7/2023 
12  Hoàn thành cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, độc lập, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu.  CSĐT  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

Trước 17 giờ 00 ngày 25/7/2023 
13  Hoàn thành việc chạy thử, tập huấn công tác xử lý nguyện vọng ĐKXT.  Vụ GDĐH; Cục CNTT  CSĐT  Ngày 30/7/2023 
14  Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến.  CSĐT; 

Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận; 

Thí sinh 

Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT đến ngày 30/10/2023 
II  TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG       
1  Hoàn thành nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các CSĐT  Thí sinh; 

CSĐT 

Vụ GDĐH; Sở GDĐT  17 giờ 00 ngày 30/6/2023 
2  Hoàn thành việc xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống  CSĐT  Thí sinh; 

Sở GDĐT 

Ngày 05/7/2023 
3  Hoàn thành xét tuyển thẳng. Xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có).  Thí sinh; CSĐT  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

Từ ngày 05/7 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2023 
III  TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM       
1  Hoàn thành công tác xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh để đăng ký xét tuyển trên Hệ thống. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống.  CSĐT  Thí sinh; 

Sở GDĐT 

17 giờ 00 ngày 04/7/2023 
IV  ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG       
1  Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống.  Sở GDĐT; Thí sinh  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

Từ ngày 5/7 đến ngày 11/7/2023 
2  Đăng ký, điều chỉnh NV xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định.  Thí sinh; CSĐT; 

Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận 

Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

Từ ngày 5/7 đến 17 giờ 00 ngày 25/7/2023 
3  Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.  Bộ GDĐT  Các đơn vị chức năng của Bộ; CSĐT  Ngày 20/7/2023 
4  Hoàn thành việc điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của CSĐT đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe (nếu có).  CSĐT  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

17 giờ 00 ngày 22/7/2023 
5  Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến  Cục CNTT; 

Thí sinh; Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận; đơn vị điều phối nhận lệ phí xét tuyển cho Hệ thống 

Vụ GDĐH  Từ ngày 26/7 đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2023 
V  XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG       
1  – Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kì thi (nếu có). 

– Tổ chức xét tuyển. 

CSĐT  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

Từ ngày 9/8 đến 17 giờ 00 ngày 12/8/2023 
2  Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.  Vụ GDĐH; Cục CNTT  CSĐT  Từ 9/8 đến 17 giờ 00 ngày 12/8/2023 
VI  THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC       
1  Hoàn thành việc thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.  CSĐT  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

17 giờ 00 ngày 14/8/2023 
2  Hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.  Thí sinh  CSĐT; 

Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

17 giờ 00 ngày 30/8/2023 
VII  TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG       
1  Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.  CSĐT  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

Từ ngày 01/9/2023 
2  Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.  CSĐT  Vụ GDĐH; 

Cục CNTT 

Từ tháng 10 đến tháng 12/2023 
VIII  BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH       
1  Hoàn thành báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023.  CSĐT  Vụ GDĐH  Ngày 3 

 

Leave your thought here