TS. Đỗ Văn Thành

- Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Thông tin, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia
- Thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1
- Cử nhân tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1

Chức vụ: Giảng viên

Quá trình công tác

 • 10/1977 – 6/1979: Cán bộ giảng dạy bộ môn Giải tích tại Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội 1
 • 6/1979-8/1988: Cán bộ giảng dạy toán giải tích, các phương trình toán lý và hiệu suất chiến đấu kiêm Đại uý tại Khoa cơ bản cơ sở trường Trung cao Không quân, nay là: Học viện Phòng không – Không quân.
 • 9/1988-9/1995: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Giải tích – Khoa Toán tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1
 • 10/1995-12/1999: Phụ trách phòng Kế hoạch và Quản lý dự án, Phó giám đốc mạng Itnet tại Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin giai đoạn 1996-2000
 • 01/2000-9/2004: Công tác tin học hoá phục vụ chỉ đạo điểu hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại Trung tâm Tin học – Văn phòng Chính phủ.
 • 10/2004- 2/2016: Phó Giám đốc (Phó Tổng Cục trưởng) kiêm Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Dự báo KTXH và Chủ tịch HĐKH Trung tâm tại Trung tâm Thông tin và Dự báo KTXH Quốc gia;
 • Từ 3/2016: Giảng viên tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành
 • Từ 10/2019: Phó Chủ tịch Hiệp hội tại Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam

Đề tài khoa học/Công trình khoa học

 • Công nghệ tri thức, Đề tài NCKH cấp Nhà nước (GS. Phan Đình Điệu làm chủ nhiệm)
 • Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý phục  vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
 • Xây dựng mô hình Phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu theo công nghệ Java (Internet)
 • Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo tăng trưởng kinh tế ngắn hạn, 2006/2006 Bộ – Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Chủ nhiệm
 • Phương pháp đo lường định lượng kết quả thực hiện và sự thành công của chính phủ điện tử.
 • Xây dựng mô hình dự báo giá bằng ứng  dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu (data mining) và mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn phi tuyến. Đề tài NCKH cấp Bộ năm
 • Dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2010. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm, Trung tâm Thông tin và Dự báo  KT-XH Quốc gia.
 • Xây dựng mô hình dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá 2010/2010 Bộ – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ nhiệm
 • Ra quyết định với thông tin không chắc chắn trong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bằng ứng dụng mô  hình cây quyết định
 • Xây dựng mô hình dự báo một số chỉ tiêu  kinh tế vĩ mô theo quý bằng ứng dụng mô  hình hàm chuyển và sử dụng phương pháp  chỉ số dẫn báo
 • Dự báo cân đối ngân sách cấu trúc giai  đoạn 2013-2020 2013/2013 Bộ – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ nhiệm
 • Nghiên cứu phương pháp dự báo kinh tế – xã hội trung hạn ở Liên bang Nga và khả năng ứng dụng vào Việt Nam
 • Dự án: Xây dựng Hệ thống thông tin phân tích và dự báo Kinh tế – xã hội
 • Nghiên cứu khả thi: Xây dựng Hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia