ThS. Trình Thị Phương Thảo

- NCS ngành Ngôn ngữ học – khoa Ngôn ngữ học- Học viện Khoa học xã hội Việt Nam (2017- nay)
- Thạc sỹ tại Trường ĐH Ngoại Ngữ ĐH Quốc Gia Hà Nội
- Cử nhân tại Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội

Chức vụ: Giảng viên

Quá trình công tác

 • Từ 2011 – Nay:  Giảng viên tiếng Nhật tại khoa Ngôn Ngữ và Văn hóa Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Từ 2019- Nay: Giảng viên thỉnh giảng khoa Quốc Tế, trường ĐH Ngoại Thương
 • Từ 2015- Nay: Giảng viên thỉnh giảng bộ môn tiếng Nhật, trong khuôn khổ chương trình “Đào tạo điều dưỡng viên Nhật Bản” tại trường Đại học Y Thái Bình
 • Từ 1/2021- Nay: Giảng viên khóa học “Đào tạo phong cách làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản” cho nhân viên các công ty như: Nissho,Baochau181 Pasonatech, Beetsoft…
 • 01/2007 – 12/2010: Giảng viên tiếng Nhật tại Dự án “Đào tạo kỹ sư cầu nối Bridge Software Engineer chất lượng cao HEDSPI”, tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • 4/2014- 10/2014: Giảng viên thỉnh giảng trường Senmon Gakko Meisei, Nhật Bản tại tỉnh Chi Ba, Nhật Bản
 • 3/2017- 9/2020: Trợ giảng  khóa học “Tiếng Nhật thương mại” do khoa Ngôn Ngữ và Văn hóa Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • 9/2015-9/2016: Giảng viên khóa học Tiếng Nhật IT cho nhân viên công ty FPT
 • 2015-2017: Giảng viên thỉnh giảng khoa Ngoại Ngữ, trường Đại học Kinh Doanh và Công nghệ  Hà Nội
 • 2012/9 – 2014/3:  Giáo viên tiếng Nhật tại trường PTTH Chuyên Ngữ, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 • 9/2011- 6/2012: Phó ban tiếng Nhật kiêm phó ban giao lưu trung tâm nguồn nhân lực Việt Nam Nhật Bản VJCC, Đại học Ngoại thương Hà Nội
 • 2013/9 – 2015/3:  Giáo viên tiếng Nhật tại trường THCS Tô Hoàng, Lê Ngọc Hân Hà Nội.
 • 2016-2018: Tư vấn chuyên môn, dịch giả sách giáo khoa tiếng Nhật của công ty sách MC Books
 • 2010- Nay: phiên dịch tự do tham gia vào các dự án của JICA, JBIC, các buổi hội thảo du học, đàm phán thương mại giữa các công ty Nhật Bản và Việt Nam…
 • 2/2006-12/2006: Nhân viên Sale phòng khách hàng Nhật Bản, công ty hậu cần vận tải Schenker Việt Nam

Bằng cấp khác

 • Chứng chỉ thi Năng lực tiếng Nhật: Cấp độ 1
 • Chứng chỉ tiếng Nhật thương mại BJT
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa học “Ứng xử theo phong cách Nhật Bản”
 • Và các chứng chỉ bằng cấp chuyên môn giảng dạy, chuyên môn tiếng Nhật khác