ThS. Hoàng Thị Hồng Nga

- Thạc sĩ tại Trường Đại học Việt Nhật
- Cử nhân tại Trường Đại học Hà Nội

Chức vụ: Giảng viên

Quá trình công tác

  • Từ 2018 – 2019: Biên dịch tiếng Nhật tại Công ty TNHH VBP
  • Từ 2022 – nay: Giảng viên tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Đề tài khoa học/Công trình khoa học

  • 夏目漱石の『坊っちゃん』における人物造形

(Nghệ thuật khắc họa nhân vật trong tiểu thuyết “Botchan” của Natsume Soseki) (2018)

小林信彦『うらなり』についての考察――漱石作品の「オマージュ」として

  • (Khảo sát tác phẩm phái sinh từ tiểu thuyết “Botchan” của Natsume Souseki, trường hợp tiểu thuyết “Uranari” của Kobayashi Nobuhiko) (2019 – 2020)