TS. Hoàng Thị Yến

- Tiến sĩ tại Học viện KHXH - Viện Hàn lâm KHXH VN
- Thạc sĩ tại Đại học nữ Ewha, Hàn Quốc
- Cử nhân tại ĐHKHXH & NV- ĐHQGHN
- Cử nhân tại trường Cao Đẳng sư phạm Hà Nội (nay là Đại học Thủ đô)

Chức vụ: Giảng viên

Quá trình công tác

 • Từ 1990-1997: Giáo viên tại THCS Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
 • Từ 1997- nay: Giảng viên tại Trường ĐHNN- ĐHQGHN

Đề tài khoa học/Công trình khoa học

 • Từ điển đối chiếu thuật ngữ ngôn ngữ học Việt -Anh – Hàn, Hàn – Việt – Anh, Anh – Hàn – Việt. Đồng tác giả Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Hoàng Thị Yến  – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội   (2018)
 • 질의 응답으로 배우는 한국전통 문화의 이해 Hỏi và đáp tìm hiểu Văn hóa truyền thống Hàn Quốc: văn hóa ăn – mặc – ở. Hoàng Thị Yến (chủ biên), Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Oh Ja Kyung – NXB Cham 도서출판, Hàn Quốc (2019)
 • Hoàng Thị Yến (2018). Giá trị biểu trưng của tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con gà. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 2 (204), 2/2018, tr.37-48.
 • Hoàng Thị Yến (2018). Cảnh huống ngôn ngữ và những luận điểm chính trong Luật Ngôn ngữ của Hàn Quốc. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3/2018, tr.19-35.
 • Hoàng Thị Yến, Nguyễn Thị Hồng Vân (2018). Hình tượng con gấu trong đời sống văn hóa của người Hàn. 한국인의 문화적 삶에서의 곰 형상. Tạp chí Hàn Quốc, số 2 (24), 5/2018, tr.3-16
 • Hoàng Thị Yến (2018). Đặc trưng văn hóa Hàn Quốc qua tục ngữ có yếu tố chỉ con ngựa. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài (ISSN 2525-2445). tập 34, số 3, tháng 5/ 2018, tr138-152.
 • Hoàng Thị Yến (2018). Đặc trưng văn hóa dân tộc của tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con rồng. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ. Đại học Hà Nội. số 56, 2018, tr.107-119.
 • Hoàng Thị Yến, Hoàng Thị Hải Anh (2019). Đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ của tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con giáp. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài. tập 35, số 2/2019. tr.103-115
 • Hoàng Thị Yến, Kim Eun Kyung (2019). Giá trị phê phán của tục ngữ so sánh tiếng Hàn có yếu tố chỉ con giáp. Tạp chí Hàn Quốc. Số 4/2018. Tr.70-82
 • Hoàng Thị Yến, Kim Eun Kyung (2019). Tục ngữ so sánh tiếng Hàn có yếu tố chỉ con giáp: Đặc điểm ngôn ngữ và cuộc sống người dân. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. số 4/2019, tr.18-27
 • Hoàng Thị Yến, Bae Yang Soo (2019). Hình ảnh con chó trong tục ngữ tiếng Hàn (liên hệ với tiếng Việt). 동남아 연구 Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 29권, 3호, tr131-164
 • Hoàng Thị Yến (2020). Ý nghĩa có sắc thái tích cực của tục ngữ so sánh tiếng Hàn (trọng tâm là các đơn vị có yếu tố chỉ con giáp). Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. số 3 (295)/2020, tr.11-19
 • Hoàng Thị Yến, Võ Thị Minh Hà (2020). Giá trị giáo huấn của tục ngữ so sánh tiếng Hàn (trọng tâm là các đơn vị có yếu tố chỉ con giáp. Tạp chí Khoa học. Đại học Mở Hà Nội, 5/2020, tr.10-20
 • Hoàng Thị Yến, Lâm Thị Hòa Bình, Bae Yang Soo (2020). Cultural components in Korean sokdam (속담 俗談) using the lexical element of “dog” in comparison with Vietnamese and English equivalents. 베트남연구The Vietnamese Studies Review (VSR). 한국 베트남 학회, số 1 (18). 6/2020.  tr.55-108
 • Hoàng Thị Yến (2020). Sắc thái tiêu cực của tục ngữ so sánh tiếng Hàn có yếu tố chỉ con giáp (ý nghĩa về môi trường sống, hình thức và năng lực của người Hàn Quốc). Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài. số 5, 10/2020, tr. 138-152
 • Hoàng Thị Yến, Trần Thị Lan Anh (2020). Đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ của tục ngữ so sánh tiếng Hàn có yếu tố chỉ con giáp (với t trong cấu trúc so sánh t như B là tính từ). Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ – Đại học Hà Nội. số 62/2020, tr.96-114
 • Hoàng Thị Yến, Đỗ Phương Thùy, Trần Minh Phương (2020). Sắc thái tiêu cực của tục ngữ so sánh tiếng Hàn có yếu tố chỉ con giáp (ý nghĩa về phẩm chất, hành động và trạng tháí). Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống.số 9 (302)/2020, tr.10-20
 • Hoàng Thị Yến, Bùi Thị Thúy Nga (2021). Hình ảnh 소 so trong tục ngữ tiếng Hàn và con trâu, con bò trong tục ngữ tiếng Việt (từ góc nhìn của văn hóa nông nghiệp), Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số  1/2021, tr.96-105
 • Hoàng Thị Yến (2021). Tam quan của dân tộc Hàn (qua tục ngữ có yếu tố chỉ con trâu/bò), Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, in tập 239,  số 1/2021, tr.70-78
 • Hoàng Thị Yến (2021). Kiêng kị trong tín ngưỡng dân gian của người Hàn và người Việt (qua tục ngữ có yếu tố chỉ con giáp là vật nuôi), Tạp chí  Hàn Quốc, số 1-2 (35-36), 3/2021, tr. 97-105
 • Hoàng Thị Yến (2021).Hình ảnh con lợn trong tục ngữ tiếng Hàn, tiếng Việt (từ góc nhìn của văn hóa nông nghiệp), Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, số 2/2021, tr. 62-73.
 • Hoàng Thị Yến (2021). Thời tiết trong tục ngữ tiếng Hàn, tiếng Việt (trên ngữ liệu các đơn vị có yếu tố chỉ con giáp), Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á. số 5 (243), 5-2021, tr.61-70
 • Hoàng Thị Yến, Nguyễn Thùy Dương, Đỗ Phương Thùy, Hoàng Thị Hải Anh (2021). Hình ảnh biểu trưng mang sắc thái tiêu cực của con giáp là vật nuôi trong tục ngữ tiếng Hàn, Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, tập 37, số 2, 4/2021, tr. 182-198
 • Hoàng Thị Yến (2021). Đặc điểm các con giáp là vật nuôi trong tục ngữ tiếng Hàn (qua các phạm trù ngữ nghĩa của nhóm từ ngữ chỉ gọi), Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ – Đại học Hà Nội, số 66 /2021, tr. 116-136
 • Dương Mỹ Linh, Hoàng Thị Yến (2021). Điều tra yêu cầu thực tế của việc dạy – học tục ngữ tiếng Hàn cho người học Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, chuyên san, Hội Nghiên cứu Hàn Quốc khu vực Đông Nam Á (Kosasa), tập 7, số 1b (2021), tr. 106-122, 6/2021.
 • Hoàng Thị Yến (2021). Chất liệu thẩm mĩ trong tục ngữ tiếng Hàn, tiếng Việt (trên ngữ liệu tục ngữ có yếu tố chỉ con giáp), Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 9 (316), 2021, tr.60-74
 • Hoàng Thị Yến (2021). Đặc điểm biến thể cú pháp của thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Hà Nội, số 12/2021
 • Hoàng Thị Yến (2022). Giá trị truyền kinh nghiệm của tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con chó. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 8, Số 1 (2022) 110-121
 • Hoàng Thị Yến, Nguyễn Thị Thanh Hoa (2018). Hoạt động dạy – học rèn kĩ năng viết theo các bậc nhận thức của tư duy (cho người học tiếng Hàn trình độ sơ cấp 1), Kỉ yếu HTQG Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam, 10/4/2018, ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Nxb ĐHQGHN, tr. 712-725 (ISBN: 978-604-961-677-8).
 • Phạm Thị Tuyết, Hoàng Thị Yến (2018). 쓰기 능력의 향상을 위한 학습 활동 개발에 관한 연구(한국어 중급 학습자를 대상으로) Nghiên cứu thiết kế các hoạt động học tập nhằm nâng cao năng lực viết (cho người học trình độ tiếng Hàn trung cấp), Kỉ yếu HTQT한국.베트남 한국언어 문화 교육과 한국어 능력 평가-한국어능력 시험 (TOPIK)을 중심으로. 국제 한국언어.문화 학회, 국립 국제 교육원và ĐH Hà Nội tổ chức 19/5/2018, tr.307-319
 • Hoàng Thị Yến (2018), Hướng phát triển hệ thống chuẩn đánh giá năng lực tiếng Hàn Quốc dành cho người Việt, Kỉ yếu HTQG Phát triển hệ thống chuẩn đánh giá năng lực tiếng Hàn Quốc dành cho người Việt 베트남인을 위한 한국어 능력 평가 표준 시스템 개발, ĐH Hà Nội, Quĩ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF), Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, 25/8/2018, tr.6-19
 • Hoàng Thị Yến, Lưu Hà Linh (2018), Định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục Hàn Quốc học tại Việt Nam, Kỉ yếu HTQT Bước tiến mới trong giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam 베트남에서의 한국어 및 한국문화 교육: 새로운 걸음, ĐHNN – ĐHQGHN, Quĩ giao lưu quốc tế HQ (KF), Hội nghiên cứu khoa học về HQ của VN, 24-25/10/2018, tr. 29-42
 • Lâm Thị Hòa Bình, Hoàng Thị Yến (2020), Biên soạn Từ điển đối chiếu Thuật ngữ Ngôn ngữ học và Giảng dạy ngoại ngữ. Kỉ yếu HTQG Từ điển học và Bách khoa thư học: những vấn đề lí luận và thực tiễn, 26/11/2020, Viện Từ điển học và Bách khoa thư VN, tr.1-18
 • Hoàng Thị Yến, Hoàng Thị Hải Anh (2020), Hình ảnh biểu trưng mang sắc thái tích cực của con giáp (qua ngữ liệu tục ngữ tiếng Hàn, tiếng Việt). Kỉ yếu HTQT KF Friends Networking 2020: Nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc trước tình hình mới của khu vực và thế giới. ĐH Hạ Long 11-12/12/2020. tr.197-211
 • Hoàng Thị Yến (2021). Đặc điểm hình thái của từ ngữ chỉ con giáp trong tục ngữ tiếng Hàn, tiếng Việt, Kỉ yếu HTQT Đào tạo tiếng Hàn tại các trường Đại học và cao đẳng tại Việt Nam trong bối cảnh mới, nxb ĐHQGHN. Đại học Hà Nội phối hợp với Quĩ giao lưu Quốc tế HQ (KF) và Hội Nghiên cứu khoa học về HQ của VN (KRAV) tổ chức 11/2021, tr.215-221
 • Hoàng Thị Yến (2021), Hình ảnh biểu trưng mang sắc thái tiêu cực của con giáp không phải là vật nuôi trong tục ngữ tiếng Hàn. Kỉ yếu HTQG UNC 2021: Nghiên cứu và giảng dạy Ngoại ngữ, Ngôn ngữ và Quốc tế học tại Việt Nam, 24/4/2021, tr. 907-919
 • Hoàng Thị Yến, Vũ Hoàng Mai Linh (2021). Đặc điểm cú pháp của tục ngữ tiếng Hàn, tiếng Việt. Kỉ yếu HTQG UNC2021: Nghiên cứu và giảng dạy Ngoại ngữ, Ngôn ngữ và Quốc tế học tại VN, 24/4/2021, tr. 932-943
 • Hoàng Thị Yến, Phạm Thị Tuyết (2022). Đặc điểm các con giáp không phải là vật nuôi (qua các phạm trù ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ gọi trong tục ngữ tiếng Hàn). HTQT AKS 2022: Hàn Quốc học từ góc nhìn Đông Nam Á, Tổ chức 14/01/2022 tại ĐHNN – ĐHQGHN
 • Hoàng Thị Yến (2022). Đặc điểm cấu trúc của tục ngữ so sánh tiếng Hàn (trọng tâm là các đơn vị có yếu tố chỉ con giáp). Kỉ yếu HTQG UNC 2022: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học tại Việt Nam. 24/04/2022. Tr.148-157
 • Hoàng Thị Yến, Từ xưng hô và cách xưng hô trong gia tộc người Hàn. (cấp Trường ĐHNN, ĐHQG ),  N.00.03, nghiệm thu năm 2002
 • Hoàng Thị Yến, Điều tra yêu cầu thực tế và ứng dụng vào xây dựng chương trình đào tạo tiếng Hàn thương mại: Soạn thảo văn bản thương mại, mã số: QN.09-17, nghiệm thu 2010.
 • Hoàng Thị Yến, Câu hỏi chứa từ hỏi trong tiếng Hàn, mã số: N.11.02, nghiệm thu năm 2013.
 • Hoàng Thị Yến (chủ trì): Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ – văn hóa của các tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con giáp (có đối chiếu với tiếng Việt). Mã số QG.18.21. Đề tài cấp ĐHQGHN, nghiệm thu tháng 01/2022