Đội ngũ giảng viên

Trường Đại học CMC đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên trình độ cao, năng lực chuyên môn tốt và giàu kinh nghiệm giảng dạy. Cán bộ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng tại trường phần lớn là các giảng viên năng động, có trình độ và tâm huyết với nghề. Cán bộ giảng viên trường Trường Đại học CMC đều từng học tập, làm việc và nghiên cứu tại các trường Đại học hàng đầu trong nước và quốc tế.

Nhằm mang đến cho sinh viên môi trường học tập chất lượng cao, bên cạnh việc đào tạo sâu kiến thức chuyên môn, các cán bộ giảng viên không ngừng hỗ trợ sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc trong nước và quốc tế, cũng như thành công trong sự nghiệp tương lai.