Đề thi Tốt nghiệp THPT 2022 môn Giáo dục công dân (GDCD) và đáp án tham khảo 24 mã đề

Đề thi Tốt nghiệp THPT 2022 môn Giáo dục công dân (GDCD) và đáp án tham khảo 24 mã đề

Năm 2022, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 860.000 thí sinh dự thi với mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời xét tuyển đại học. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 555.800 thí sinh (chiếm 55,83%) chọn thi tổ hợp Khoa học xã hội. Số chọn bài Khoa học tự nhiên là gần 319.700 (chiếm 31,94%). Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Nội dung thi vẫn nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12.

Thí sinh chọn tổ hợp Khoa học xã hội làm 40 câu trắc nghiệm Giáo dục công dân trong 50 phút.

* Đề thi và đáp án tham khảo của 24 mã đề các môn: Vật líHóa học Sinh học
* Đề thi và đáp án tham khảo của 24 mã đề các môn: Lịch sử Địa lí
* Đề thi và đáp án tham khảo của các môn: Toán – VănAnh

Đề thi môn Giáo dục công dân:

Đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT 2022
Đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT 2022 - 1
Đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT 2022 - 2
Đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT 2022 - 3

Gợi ý đáp án mã đề 302 thực hiện bởi ban chuyên môn Tuyensinh247:

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 4

Đáp án tham khảo các mã đề khác:

Mã đề 301

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 4

Mã đề 303

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 4

Mã đề 304

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 4

Mã đề 305

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 6

Mã đề 306

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 9

Mã đề 307

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 10

Mã đề 308

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 7

Mã đề 309

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 8

Mã đề 310

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 10

Mã đề 311

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 14

Mã đề 312

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 7

Mã đề 313

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 12

Mã đề 314

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 17

Mã đề 315

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 8

Mã đề 316

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 11

Mã đề 317

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 5

Mã đề 318

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 6

Mã đề 319

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 22

Mã đề 320

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 23

Mã đề 321

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 24

Mã đề 322

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 25

Mã đề 323

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 17

Mã đề 324

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 6

(Nguồn tham khảo: Báo VnExpress)

05 phương thức xét tuyển năm 2022 tại Trường Đại học CMC. Quý PH&HS tham khảo chi tiết TẠI ĐÂY.
05 phương thức xét tuyển năm 2022 tại Trường Đại học CMC. Quý PH&HS tham khảo chi tiết TẠI ĐÂY.