Đề thi Tốt nghiệp THPT 2023 môn Vật lý và đáp án tham khảo 24 mã đề

Đề thi Tốt nghiệp THPT 2023 môn Vật lý và đáp án tham khảo 24 mã đề

Sáng 29/06, các thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Trong đó, Vật lý là môn thi đầu tiên của tổ hợp, thời gian bắt đầu làm bài thi là 7h30 phút. Để hỗ trợ cho thí sinh và quý phụ huynh, Trường Đại học CMC cập nhật đề thi chính thức và đáp án tham khảo của môn Vật lý trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023. Quý phụ huynh và các em vui lòng nhấn F5 để cập nhật thông tin mới nhất.

Đề thi môn Vật lý gồm 24 mã đề từ 201 – 224 và mỗi mã đề sẽ có 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm là bài 50 phút. Dưới đây là đề thi và gợi ý tham khảo đáp án môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2023 với đầy đủ 24 mã đề thi trong để các bạn học sinh tham khảo và đối chiếu kết quả mình có thể đạt được.

Đáp án đầy đủ của 24 mã đề môn Vật lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, bao gồm: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 sẽ được Trường Đại học CMC cập nhật nhanh và chính xác nhất ngay sau khi kết thúc môn thi.

Tham khảo thêm đề thi và gợi ý đáp án các môn thi tốt nghiệp:

Đề thi chính thức môn Vật lý – Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023

Dap an de thi mon Ly - Ma de 221 tot nghiep THPT 2023Dap an de thi mon Ly - Ma de 221 tot nghiep THPT 2023Dap an de thi mon Ly - Ma de 221 tot nghiep THPT 2023Dap an de thi mon Ly - Ma de 221 tot nghiep THPT 2023Dap an de thi mon Ly - Ma de 221 tot nghiep THPT 2023

Gợi ý đáp án 24 mã đề môn Vật lý thực hiện bởi ban chuyên môn Tuyensinh247 và Vuihoc (tham khảo)

MÃ ĐỀ 101

1.A 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.D 8.B 9.C 10.D
11.D 12.C 13.C 14.A 15.B 16.A 17.D 18.A 19.C 20.D
21.D 22.A 23.C 24.C 25.C 26.A 27.A 28.D 29.D 30.C
31.A 32.C 33.A 34.C 35.B 36.C 37.B 38.D 39.C 40.A

MÃ ĐỀ 202

1.A 2.D 3.B 4.A 5.A 6.D 7.D 8.A 9.C 10.B
11.B 12.B 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.D 19.C 20.C
21.D 22.A 23.A 24.B 25.A 26.A 27. 28. 29. 30.
31.D 32.D 33.D 34. 35. 36. 37.A 38. 39. 40.

MÃ ĐỀ 203

1.D 2.B 3.A 4.A 5.D 6.C 7.D 8.D 9.C 10.C
11.D 12.B 13.D 14.C 15.D 16.B 17.C 18.C 19.D 20.B
21.C 22.D 23.C 24.B 25.B 26.C 27.D 28.D 29.C 30.D
31.C 32.C 33.B 34.B 35.A 36.B 37.B 38.D 39.B 40.A

MÃ ĐỀ 204

1.B 2.A 3.B 4.C 5.C 6.A 7.B 8.C 9.B 10.B
11.A 12.B 13.A 14.D 15.C 16.B 17.B 18.C 19.D 20.A
21.B 22.D 23.A 24.C 25.A 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

MÃ ĐỀ 205

1.D 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.C 9.D 10.A
11.A 12.C 13.A 14.C 15.B 16.A 17.B 18.A 19.D 20.A
21.B 22.C 23.C 24.A 25.D 26.B 27.B 28.B 29.C 30.D
31.D 32.C 33.C 34.B 35.D 36.D 37.D 38.C 39.B 40.B

MÃ ĐỀ 206

1.D 2.B 3.D 4.A 5.A 6.B 7.B 8.A 9.C 10.C
11.C 12.A 13.B 14.B 15.A 16.C 17.C 18.D 19.B 20.A
21.D 22.C 23.D 24.D 25.C 26.B 27.C 28.D 29.D 30.A
31.D 32.A 33.B 34.B 35.C 36.B 37.D 38.C 39.C 40.A

MÃ ĐỀ 207

1.C 2.B 3.A 4.A 5.A 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C
11.C 12.D 13.B 14.D 15.D 16.A 17.C 18.B 19.A 20.B
21.B 22.A 23.B 24.C 25.A 26.D 27.C 28.D 29.D 30.D
31.B 32.C 33.D 34.C 35.D 36.C 37.D 38.C 39.C 40.B

MÃ ĐỀ 208

1.A 2.D 3.B 4.B 5.A 6.B 7.B 8.D 9.C 10.B
11.D 12.D 13.B 14.C 15.A 16.D 17.C 18.A 19.C 20.B
21.D 22.D 23.A 24.A 25.D 26.B 27.D 28.A 29.A 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.D 36.B 37.A 38.A 39.B 40.D

MÃ ĐỀ 209

1.B 2.C 3.A 4.D 5.A 6.C 7.D 8.A 9.D 10.C
11.B 12.D 13.A 14.B 15.C 16.C 17.B 18.D 19.B 20.D
21.C 22.B 23.B 24.C 25.D 26.C 27.D 28.B 29.D 30.D
31.C 32.B 33.B 34.B 35.D 36.C 37.D 38.B 39.C 40B

MÃ ĐỀ 210

1.C 2.C 3.B 4.B 5.D 6.D 7.D 8.C 9.A 10.A
11.A 12.D 13.B 14.D 15.B 16.A 17.B 18.D 19.C 20.C
21.D 22.D 23.B 24.B 25.B 26.C 27.A 28.A 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

MÃ ĐỀ 211

1.C 2.D 3.D 4.C 5.D 6.C 7.A 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31.C 32.A 33.A 34.D 35.D 36.D 37.C 38.B 39.D 40.

MÃ ĐỀ 212

1.A 2.C 3.C 4.C 5.D 6.B 7.C 8.A 9.D 10.A
11.B 12.C 13.D 14.B 15.C 16.D 17.A 18.B 19.A 20.A
21.B 22.C 23.B 24.C 25.A 26.A 27.C 28.A 29.B 30.C
31.B 32.A 33.C 34.C 35.B 36.B 37.C 38.B 39.A 40.A

MÃ ĐỀ 213

1.A 2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.D 8.D 9.B 10.C
11.B 12.A 13.C 14.C 15.B 16.C 17.A 18.D 19.C 20.B
21.C 22.B 23.D 24.D 25.B 26.D 27.A 28.B 29.D 30.C
31.A 32.B 33.B 34.D 35.A 36.C 37.C 38.A 39.A 40.D

MÃ ĐỀ 214

1.A 2.D 3.B 4.A 5.B 6.A 7.B 8.A 9.C 10.B
11.D 12.D 13.D 14.C 15.D 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

MÃ ĐỀ 215

1.A 2.C 3.B 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 10.D
11.B 12.A 13.B 14.C 15.B 16.B 17.C 18.A 19.B 20.C
21.B 22.A 23.B 24.D 25.A 26.D 27.A 28.C 29.C 30.A
31.A 32.C 33.B 34.A 35.C 36.D 37.B 38.B 39.C 40.D

MÃ ĐỀ 216

1.B 2.C 3.A 4.B 5.C 6.D 7.C 8.B 9.B 10.B
11.D 12.B 13.B 14.D 15.A 16.D 17.B 18.B 19.C 20.B
21.D 22.A 23.C 24.A 25.D 26.B 27.C 28.A 29.D 30.A
31.D 32.A 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

MÃ ĐỀ 217

1.A 2.A 3.A 4.B 5.D 6.A 7.A 8.C 9.A 10.C
11.B 12.C 13.A 14.A 15.C 16.C 17.D 18.D 19.D 20.C
21.B 22.D 23.A 24.D 25.B 26.B 27.D 28.B 29.D 30.D
31.C 32.D 33.C 34.C 35.B 36.C 37.D 38.B 39.B 40.C

MÃ ĐỀ 218

1.C 2.D 3.B 4.D 5.A 6.B 7.D 8.A 9.D 10.A
11.D 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.D 18.A 19.C 20.D
21.C 22.B 23.C 24.A 25.B 26.D 27.B 28.A 29.B 30.D
31.A 32.A 33.B 34.B 35.C 36.B 37.C 38.B 39.A 40.A

MÃ ĐỀ 219

1.D 2.D 3.D 4.C 5.B 6.B 7.D 8.C 9.D 10.D
11.B 12.B 13.A 14.A 15.B 16.C 17.A 18.C 19.C 20.A
21.C 22.C 23.A 24.D 25.C 26.D 27.B 28.B 29.D 30.A
31.A 32.B 33.B 34.D 35.B 36.C 37.A 38.C 39.D 40.A

 

MÃ ĐỀ 220

 

1.D 2.D 3.D 4.B 5.B 6.C 7.C 8.D 9.B 10.C
11.A 12.C 13.A 14.B 15.D 16.B 17.D 18.A 19.A 20.D
21.A 22.A 23.D 24.B 25.A 26.B 27.B 28.A 29.D 30.A
31.B 32.B 33.C 34.B 35.D 36.A 37.D 38.B 39.A 40.A

MÃ ĐỀ 221

1.A 2.C 3.B 4.B 5.C 6.C 7.B 8.D 9.A 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.B 16.D 17.A 18.A 19.D 20.B
21.D 22.D 23.B 24.B 25.C 26.D 27.D 28.C 29.A 30.C
31.B 32.A 33.D 34.A 35.C 36.D 37.C 38.C 39.A 40.C

MÃ ĐỀ 222

1.D 2.C 3.D 4.C 5.B 6.D 7.A 8.D 9.D 10.D
11.A 12.A 13.D 14.B 15.C 16.B 17.D 18.D 19.B 20.D
21.B 22.B 23.C 24.C 25.A 26.B 27.C 28.A 29.C 30.A
31.C 32.B 33.C 34.B 35.C 36.B 37.A 38.A 39.D 40.B

 

MÃ ĐỀ 223

 

1.C 2.C 3.C 4.B 5.C 6.A 7.D 8.B 9.D 10.B
11.D 12.D 13.C 14.D 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.C
21.B 22.C 23.B 24.B 25.A 26.A 27.D 28.A 29.A 30.D
31.B 32.A 33.A 34.D 35.A 36.A 37.B 38.B 39.A 40.D

MÃ ĐỀ 224

1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.A 8.B 9.B 10.C
11.B 12.A 13.A 14.B 15.D 16.C 17.C 18.D 19.D 20.A
21.B 22.B 23.A 24.C 25.B 26.A 27.A 28.C 29.C 30.C
31.A 32.C 33.B 34.B 35.A 36.C 37.A 38.B 39.C 40.B

Trên đây là chia sẻ về đề và gợi ý tham khảo đáp án môn Vật lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Hy vọng bài viết mang đến thông tin hữu ích, giúp các bạn sĩ tử so kết quả nhanh và sớm nhất.


Năm 2023, Trường Đại học CMC dự kiến tuyển sinh 1.300 sinh viên đại học chính quy cho 06 ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Quản trị Kinh doanh, Thiết kế Đồ họa, Ngôn ngữ Nhật Ngôn ngữ Hàn Quốc. Đây là những ngành học chưa bao giờ ngừng “cơn khát” nhân lực với mức thu nhập khủng, phù hợp với những bạn trẻ năng động, tự tin và khao khát khai phá Thế giới Số. Trở thành sinh viên tương lai của Trường Đại học CMC, các tân sinh viên có cơ hội nhận hàng trăm suất học bổng hấp dẫn trị giá 50%, 70% và 100% học phí cho toàn khóa học từ quỹ học bổng “CMC – Vì bạn xứng đáng” tổng trị giá 92 tỷ đồng.

Quý PH&HS tìm hiểu thông tin và đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học CMC tại trang: https://xettuyen.cmc-u.edu.vn/ hoặc liên hệ Hotline: 024 7102 9999.

Leave your thought here