Đề thi Tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học và đáp án tham khảo 24 mã đề

Đề thi Tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học và đáp án tham khảo 24 mã đề

Năm 2022, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 860.000 thí sinh dự thi với mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời xét tuyển đại học. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 555.800 thí sinh (chiếm 55,83%) chọn thi tổ hợp Khoa học xã hội. Số chọn bài Khoa học tự nhiên là gần 319.700 (chiếm 31,94%). Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Nội dung thi vẫn nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12.

* Đề thi và đáp án tham khảo của 24 mã đề các môn: Vật líHóa học
* Đề thi và đáp án tham khảo của 24 mã đề các môn: Giáo dục công dân Địa lí Lịch sử
* Đề thi và đáp án tham khảo của các môn: Toán – VănAnh

Đề thi môn Sinh học:

Đề môn Sinh thi tốt nghiệp THPT 2022
Đề môn Sinh tốt nghiệp THPT 2022 - 1
Đề môn Sinh tốt nghiệp THPT 2022 - 2
Đề môn Sinh tốt nghiệp THPT 2022 - 3
Đề môn Sinh tốt nghiệp THPT 2022 - 4

Gợi ý đáp án mã đề 219 thực hiện bởi ban chuyên môn Tuyensinh247:

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 5

Đáp án tham khảo các mã đề khác:

Mã đề 201

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề môn Sinh - 6

Mã đề 202

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 5

Mã đề 203

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 6

Mã đề 204

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 7

Mã đề 205

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 9

Mã đề 206

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 8

Mã đề 207

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề môn Sinh - 12

Mã đề 208

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 11

Mã đề 209

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 12

Mã đề 210

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 13

Mã đề 211

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 14

Mã đề 212

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 11

Mã đề 213

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 16

Mã đề 214

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 13

Mã đề 215

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 18

Mã đề 216

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề môn Sinh - 21

Mã đề 217

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 19

Mã đề 218

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 15

Mã đề 220

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 16

Mã đề 221

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 22

Mã đề 222

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 17

Mã đề 223

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 24

Mã đề 224

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề môn Sinh - 29
05 phương thức xét tuyển năm 2022 tại Trường Đại học CMC. Quý PH&HS tham khảo chi tiết TẠI ĐÂY.
05 phương thức xét tuyển năm 2022 tại Trường Đại học CMC. Quý PH&HS tham khảo chi tiết TẠI ĐÂY.