Đề thi Tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử và đáp án tham khảo 24 mã đề

Đề thi Tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử và đáp án tham khảo 24 mã đề

Năm 2022, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 860.000 thí sinh dự thi với mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời xét tuyển đại học. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 555.800 thí sinh (chiếm 55,83%) chọn thi tổ hợp Khoa học xã hội. Số chọn bài Khoa học tự nhiên là gần 319.700 (chiếm 31,94%). Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Nội dung thi vẫn nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12.

Đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT gồm 24 mã đề, mỗi mã có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong 50 phút.

* Đề thi và đáp án tham khảo của 24 mã đề các môn: Vật líHóa học Sinh học
* Đề thi và đáp án tham khảo của 24 mã đề các môn: Giáo dục công dân Địa lí
* Đề thi và đáp án tham khảo của các môn: Toán – VănAnh

Đề thi môn Lịch sử:

Đề thi Lịch sử tốt nghiệp THPT
Đề thi Lịch sử tốt nghiệp THPT - 1
Đề thi Lịch sử tốt nghiệp THPT - 2

Gợi ý đáp án mã đề 323 thực hiện bởi ban chuyên môn Tuyensinh247:

Đề và gợi ý đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT - 3

Đáp án tham khảo các mã đề khác:

Mã đề 301

Đề và gợi ý đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT - 4

Mã đề 302

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 5

Mã đề 303

Đề và gợi ý đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT - 5

Mã đề 304

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 7

Mã đề 305

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 8

Mã đề 306

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 9

Mã đề 307

Đề và gợi ý đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT - 4

Mã đề 308

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 11

Mã đề 309

Đề và gợi ý đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT - 8

Mã đề 310

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 13

Mã đề 311

Đề và gợi ý đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT - 5

Mã đề 312

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 15

Mã đề 313

Đề và gợi ý đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT - 10

Mã đề 314

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 17

Mã đề 315

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 18

Mã đề 316

Đề và gợi ý đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT - 11

Mã đề 317

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 20

Mã đề 318

Đề và gợi ý đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT - 12

Mã đề 319

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 22

Mã đề 320

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 23

Mã đề 321

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 24

Mã đề 322

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 25

Mã đề 324

Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Lịch sử tốt nghiệp THPT - 26

(Nguồn tham khảo: Báo VnExpress)

05 phương thức xét tuyển năm 2022 tại Trường Đại học CMC. Quý PH&HS tham khảo chi tiết TẠI ĐÂY.
05 phương thức xét tuyển năm 2022 tại Trường Đại học CMC. Quý PH&HS tham khảo chi tiết TẠI ĐÂY.