Danh mục cơ sở thực hành

Danh mục cơ sở thực hành

STT Công ty thành viên Số lượng tiếp nhận Thời gian thực tập Vị trí thực tập Ghi chú
1. Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC 100 Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm Thực tập viên Thực tập có trả lương
2. Công ty TNHH CMC Global 300 Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm Thực tập viên Thực tập có trả lương
3. Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn 100 Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm Thực tập viên  
4. Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC 100 Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm Thực tập viên
5. Công ty TNHH An ninh An toàn Thông tin CMC 100 Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm Thực tập viên
6. CTCP CMC Japan 30 Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm Thực tập viên Thực tập có trả lương
7. Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC 100 Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm Thực tập viên
8. CTCP Hạ tầng Viễn thông CMC 300 Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm Thực tập viên Thực tập có trả lương
9. CTCP CMC Consulting 100 Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm Thực tập viên Thực tập có trả lương