Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

CMC Ngành Quản trị Kinh doanh
Cmc_admin
HoatPV
Eng Admin
fict
Last Update 25/04/2024
0 already enrolled

About This Course

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh 

+ Tiếng Anh: Business Administration

– Mã ngành đào tạo: 7340101

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, C00

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 03 năm (không tính các học phần Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh)

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Quản trị kinh doanh

+ Tiếng Anh: Bachelor in Business Administration

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về định hướng Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng.

Định hướng đào tạo Quản lý Chuỗi cung ứng (Smart Supply Chain Management) tại trường Trường Đại học CMC được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng trên dựa trên cơ sở tham khảo và chắt lọc từ chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới. Ngoài việc chú trọng cung cấp kiến thức nền tảng về Kinh doanh, Thương mại, Logistics, sinh viên học tập ngành Quản trị Chuỗi Cung ứng Thông minh được thực hành những kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp thực tế ngay tại Tập đoàn Công nghệ CMC và những đối tác liên kết trong, ngoài nước. Định hướng đào tạo Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng sẽ tăng cường kỹ năng nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ hiện đại và linh hoạt, khả năng ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu chất lượng cao về ngành Logistics, giúp cho người học thích ứng với môi trường kinh doanh đa dạng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Học tập ngành Quản trị Chuỗi Cung ứng Thông minh tại trường Trường Đại học CMC là một lựa chọn tốt cho các bạn trẻ thích năng động, ngoại giao, thích trải nghiệm và học tập trong môi trường cởi mở, hiện đại.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và toàn diện về lĩnh vực Logistics để có thể quản lý, phân tích, điều hành hoạt động chuỗi cung ứng.

– Về kĩ năng: Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh định hướng Quản lý Chuỗi cung ứng có kĩ năng thực hành và vận dụng các kiến thức chuyên môn được học vào thực tiễn nghề nghiệp, nhất là trong việc giải quyết các bài toán đa ngành, liên ngành trong lĩnh vực Kinh doanh, Thương mại, Logistics.

– Về thái độ: Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh là những công dân toàn cầu có phẩm chất và nền tảng đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong công việc và làm việc với thái độ hợp tác, tích cực, sáng tạo, kỷ luật, chăm chỉ, cởi mở và dân chủ.

3. Chương trình đào tạo

Giáo dục đại cương Cơ sở khối ngành Cơ sở ngành Chuyên ngành Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
Lý luận chính trị và pháp luật Kinh tế học vi mô Các học phần bắt buộc Định hướng Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Thực tập nghề nghiệp
Triết học Mác – Lênin Kinh tế học vĩ mô Quản trị vận hành Nhập môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng Khóa luận tốt nghiệp
Kinh tế chính trị Mác – Lênin Nguyên lý kế toán Quản trị nguồn nhân lực Vận tải đa phương thức
Chủ nghĩa xã hội khoa học Nhập môn tài chính Quản trị tài chính Quản lý kho hàng và phân phối
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Nhập môn marketing Quản trị chiến lược Quản trị mua hàng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế Quản trị dự án Phân tích chuỗi cung ứng
Luật kinh doanh Các học phần tự chọn tự do (chọn 3 môn)
Toán và khoa học cơ bản Phân tích báo cáo tài chính
Các học phần bắt buộc Chuẩn mực kiểm toán quốc tế
Toán kinh tế Kỹ thuật tài chính thực hành
Thống kê trong kinh tế và kinh doanh Thuế doanh nghiệp
Phương pháp nghiên cứu khoa học Truyền thông marketing
Quản trị học đại cương Hành vi khách hàng
Ứng dụng máy tính dành cho doanh nghiệp Trực quan hóa dữ liệu thị trường
Tâm lý học trong kinh doanh Thanh toán trong thương mại quốc tế
Đạo đức kinh doanh Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
Phân tích dữ liệu kinh doanh 1 Mô hình tài chính
Văn hóa doanh nghiệp Kinh tế lượng
Hệ thống thông tin trong kinh doanh
Các học phần tự chọn tự do (chọn 2 môn)
Quản trị và lãnh đạo đa văn hóa
Lập trình trong phân tích kinh doanh
Phân tích dữ liệu kinh doanh 2
Giao tiếp trong kinh doanh
Marketing mạng xã hội
Thương mại điện tử
Hành vi tổ chức
Kỹ năng mềm
Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
Giáo dục thể chất
Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên gia phân tích giải pháp tối ưu hóa trong logistics và chuỗi cung ứng
Chuyên gia thiết kế giải pháp trong logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Chuyên gia quản lý logistics và chuỗi cung ứng trong môi trường số
Chuyên gia quản lý và điều hành các hệ thống kho vận, vật tư, giao nhận
Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về logistics bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học.

Write a review

Free
Trình dộ
Cử nhân
Language
Tiếng Việt