Phát triển phần mềm

CMC Ngành Công nghệ Thông tin
HoatPV
Eng Admin
fict
Last Update 25/04/2024
0 already enrolled

About This Course

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Khoa học Máy tính

+ Tiếng Anh: Computer Science

– Mã ngành đào tạo: 7480101

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 03 năm (không tính các học phần Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh)

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Khoa học Máy tính

+ Tiếng Anh:  Bachelor in Computer Science

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

Định hướng đào tạo Phát triển phần mềm cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thiết kế, phát triển và bảo trì các chương trình và ứng dụng phần mềm cho các ngành và lĩnh vực khác nhau. Người học có thể tạo ra các ứng dụng và hệ thống phần mềm từ giai đoạn thu thập yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai, bảo trì và phát triển. Họ có thể chuyên về phát triển web, phát triển ứng dụng di động, phát triển trò chơi hoặc các ứng dụng trong lĩnh vực khác.

Theo học định hướng Phát triển phần mềm, sinh viên được nghiên cứu và thực nghiệm quy trình xây dựng và phát triển các hệ thống phần mềm nhằm đáp ứng các nhu cầu của người dùng, tổ chức, doanh nghiệp. Định hướng đào tạo Phát triển phần mềm tại Trường Đại học CMC chú trọng các phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, quản lý dự án phần mềm và bảo trì phần mềm cũng như các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đa dạng của đời sống.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Sinh viên được trang bị các kiến thức về toán, khoa học tự nhiên, cơ sở ngành Khoa học máy tính, Phát triển phần mềm và ứng dụng vào thực tiễn. Đồng thời sinh viên có thể thiết kế, xây dựng các hệ thống tính toán, các phần mềm có tính ứng dụng cao và phát triển mã nguồn mở, lập trình nhúng, lập trình di động, lập trình game.

– Về kĩ năng: Định hướng đào tạo Phát triển phần mềm cung cấp cho sinh viên kỹ năng khai thác sử dụng các phương pháp, công cụ nhằm tạo và đánh giá các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật công nghệ thông tin. Có khả năng nhận biết, phân tích và giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong phát triển phần mềm.

– Về thái độ: Cử nhân ngành Khoa học máy tính định hướng Phát triển phần mềm được trau dồi, rèn luyện những phẩm chất đạo đức tốt làm nền tảng phát triển cá nhân trong học tập và làm việc. Đặc biệt, trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp sinh viên không ngừng phát triển tính sáng tạo, tự học, kỷ luật, cầu thị và trách nhiệm.

3. Chương trình đào tạo

Giáo dục đại cương Cơ sở khối ngành Cơ sở ngành Chuyên ngành  Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
Lý luận chính trị và pháp luật Các học phần bắt buộc Các học phần bắt buộc Định hướng Phát triển phần mềm Thực tập nghề nghiệp
Triết học Mác – Lênin Toán rời rạc Pháp lý và Đạo đức nghề nghiệp Thiết kế và xây dựng phần mềm Khóa luận tốt nghiệp
Kinh tế chính trị Mác – Lênin Nhập môn Công nghệ thông tin – Truyền thông Thuật toán ứng dụng Kiểm thử phần mềm Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp
Chủ nghĩa xã hội khoa học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật An toàn thông tin Phát triển ứng dụng di động Học phần chuyên môn 1
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Cơ sở lập trình Mạng máy tính và truyền thông Lập trình game Học phần chuyên môn 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơ sở lập trình Web Quản lý dự án CNTT Quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin
Pháp luật đại cương Lập trình hướng đối tượng Phân tích và thiết kế hệ thống
Toán và khoa học cơ bản Kiến trúc máy tính Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Giải tích Hệ điều hành Giao diện và trải nghiệm người dùng
Đại số tuyến tính Cơ sở dữ liệu Lập trình C#
Xác suất thống kê Công nghệ phần mềm Công nghệ và lập trình WEB
Phương pháp tính Học phần tự chọn chung (Sinh viên chọn 03/6 tín chỉ) Đồ án chuyên ngành
Kỹ năng mềm Vật lý điện – điện tử Phân tích và thiết kế giải thuật
Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp Lập trình Python Đồ họa máy tính
Giáo dục thể chất Trí tuệ nhân tạo
Giáo dục Quốc phòng và An ninh Học máy và khai phá dữ liệu
Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 03/09 tín chỉ
Điện toán đám mây
Hệ thống số
Lý thuyết độ phức tạp

Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên viên quản trị mạng và hệ thống tại các ngân hàng, các trung tâm dữ liệu, các nhà cung cấp dịch vụ Internet
Chuyên viên thiết kế mạng chuyên nghiệp: xây dựng các mạng máy tính an toàn, hiệu quả cho các đơn vị có yêu cầu
Chuyên viên phát triển phần mềm mạng
Chuyên viên phát triển ứng dụng trên di động và mạng không dây
Chuyên viên xây dựng và phát triển các ứng dụng truyền thông

Write a review

Free
Trình dộ
Cử nhân
Language
Tiếng Anh Tiếng Việt