Phát triển phần mềm

CMC Ngành Công nghệ Thông tin
HoatPV
Eng Admin
fict
Last Update 21/02/2024
0 already enrolled

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Khoa học Máy tính

+ Tiếng Anh: Computer Science

– Mã ngành đào tạo: 7480101

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 09 học kỳ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Khoa học Máy tính

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Computer Science

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

Định hướng đào tạo Phát triển phần mềm cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thiết kế, phát triển và bảo trì các chương trình và ứng dụng phần mềm cho các ngành và lĩnh vực khác nhau. Người học có thể tạo ra các ứng dụng và hệ thống phần mềm từ giai đoạn thu thập yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai, bảo trì và phát triển. Họ có thể chuyên về phát triển web, phát triển ứng dụng di động, phát triển trò chơi hoặc các ứng dụng trong lĩnh vực khác.

Theo học định hướng Phát triển phần mềm, sinh viên được nghiên cứu và thực nghiệm quy trình xây dựng và phát triển các hệ thống phần mềm nhằm đáp ứng các nhu cầu của người dùng, tổ chức, doanh nghiệp. Định hướng đào tạo Phát triển phần mềm tại Trường Đại học CMC chú trọng các phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, quản lý dự án phần mềm và bảo trì phần mềm cũng như các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đa dạng của đời sống.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Sinh viên được trang bị các kiến thức về toán, khoa học tự nhiên, cơ sở ngành Khoa học máy tính, Phát triển phần mềm và ứng dụng vào thực tiễn. Đồng thời sinh viên có thể thiết kế, xây dựng các hệ thống tính toán, các phần mềm có tính ứng dụng cao và phát triển mã nguồn mở, lập trình nhúng, lập trình di động, lập trình game.

– Về kĩ năng: Định hướng đào tạo Phát triển phần mềm cung cấp cho sinh viên kỹ năng khai thác sử dụng các phương pháp, công cụ nhằm tạo và đánh giá các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật công nghệ thông tin. Có khả năng nhận biết, phân tích và giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong phát triển phần mềm.

– Về thái độ: Cử nhân ngành Khoa học máy tính định hướng Phát triển phần mềm được trau dồi, rèn luyện những phẩm chất đạo đức tốt làm nền tảng phát triển cá nhân trong học tập và làm việc. Đặc biệt, trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp sinh viên không ngừng phát triển tính sáng tạo, tự học, kỷ luật, cầu thị và trách nhiệm.

3. Chương trình đào tạo

Môn đại cương Môn cơ sở khối ngành Môn cơ sở ngành Môn chuyên ngành
Triết học Mác – Lênin Toán rời rạc Pháp lý và Đạo đức nghề nghiệp Thiết kế và xây dựng phần mềm
Kinh tế chính trị Mác – Lênin Nhập môn Công nghệ thông tin – Truyền thông Thuật toán ứng dụng Kiểm thử phần mềm
Chủ nghĩa xã hội khoa học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật An toàn thông tin Phát triển ứng dụng di động
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Cơ sở lập trình Mạng máy tính và truyền thông Lập trình game
Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơ sở lập trình Web Quản lý dự án CNTT Quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin
Pháp luật đại cương Lập trình hướng đối tượng Phân tích và thiết kế hệ thống  
Giải tích Kiến trúc máy tính Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu  
Đại số tuyến tính Hệ điều hành Giao diện và trải nghiệm người dùng  
Xác suất thống kê Cơ sở dữ liệu Lập trình C#  
Phương pháp tính Công nghệ phần mềm Công nghệ và lập trình WEB  
Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp Vật lý điện – điện tử Đồ án chuyên ngành  
Giáo dục thể chất Lập trình Python Phân tích và thiết kế giải thuật  
Giáo dục Quốc phòng và An ninh   Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình  
    Trí tuệ nhân tạo  
    Học máy và khai phá dữ liệu  

Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên viên quản trị mạng và hệ thống tại các ngân hàng, các trung tâm dữ liệu, các nhà cung cấp dịch vụ Internet
Chuyên viên thiết kế mạng chuyên nghiệp: xây dựng các mạng máy tính an toàn, hiệu quả cho các đơn vị có yêu cầu
Chuyên viên phát triển phần mềm mạng
Chuyên viên phát triển ứng dụng trên di động và mạng không dây
Chuyên viên xây dựng và phát triển các ứng dụng truyền thông

Write a review

Free
Trình độ
Cử nhân
Ngôn ngữ
Tiếng Anh Tiếng Việt