Kỹ thuật Phần mềm

CMC Ngành Công nghệ Thông tin
Cmc_admin
HoatPV
Eng Admin
fict
Last Update 23/05/2024
0 already enrolled

About This Course

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Công nghệ Thông tin

+ Tiếng Anh: Information Technology

– Mã ngành đào tạo: 7480201

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 03 năm (không tính các học phần Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh)

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Công nghệ thông tin

+ Tiếng Anh:  Bachelor in Information Technology

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

Định hướng đào tạo Kỹ thuật phần mềm cung cấp cho sinh viên những kiến thức xoay quanh quy trình phát triển, vận hành phần mềm một cách chuyên nghiệp, từ đấy sinh viên có thể tạo ra những sản phẩm phần mềm chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ.

Theo học định hướng Kỹ thuật Phần mềm, sinh viên được nghiên cứu cách thức hoạt động, quy trình, testing các chương trình máy tính nhằm đáp ứng các nhu cầu của người dùng. Định hướng đào tạo Kỹ thuật Phần mềm tại Trường Đại học CMC chú trọng các phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, quản lý dự án phần mềm và bảo trì phần mềm cũng như các ứng dụng công nghệ thông tin.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Sinh viên có khả năng áp dụng các kiến thức về toán, khoa học tự nhiên và cơ sở ngành Kỹ thuật Phần mềm vào ứng dụng thực tiễn. Đồng thời sinh viên có thể thiết kế các hệ thống tính toán, các phần mềm có tính ứng dụng cao về ứng dụng và phát triển mã nguồn mở, lập trình nhúng, xây dựng và phát triển phần mềm.

– Về kĩ năng: Định hướng đào tạo Kỹ thuật phần mềm cung cấp cho sinh viên kỹ năng khai thác sử dụng các phương pháp, công cụ nhằm đánh giá các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật công nghệ thông tin. Có khả năng nhận biết, phân tích và giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong phát triển phần mềm.

– Về thái độ: Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin định hướng Kỹ thuật Phần mềm được trau dồi, rèn luyện những phẩm chất đạo đức tốt làm nền tảng phát triển cá nhận trong học tập và làm việc. Đặc biệt, trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp sinh viên không ngừng phát triển tính sáng tạo, kỷ luật, cầu thị và trách nhiệm.

3. Chương trình đào tạo

Giáo dục đại cương Cơ sở khối ngành Cơ sở ngành Chuyên ngành  Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
Lý luận chính trị và pháp luật Các học phần bắt buộc Các học phần bắt buộc Định hướng Kỹ thuật phần mềm Thực tập nghề nghiệp
Triết học Mác – Lênin Toán rời rạc Pháp lý và Đạo đức nghề nghiệp Yêu cầu phần mềm Khóa luận tốt nghiệp
Kinh tế chính trị Mác – Lênin Nhập môn Công nghệ thông tin – Truyền thông An toàn thông tin Thiết kế và xây dựng phần mềm
Chủ nghĩa xã hội khoa học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Mạng máy tính và truyền thông Kiểm thử phần mềm
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Cơ sở lập trình Quản lý dự án CNTT Lập trình game
Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơ sở lập trình Web Phân tích và thiết kế hệ thống Quản lý dịch vụ CNTT
Pháp luật đại cương Lập trình hướng đối tượng Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Toán và khoa học cơ bản Kiến trúc máy tính Giao diện và trải nghiệm người dùng
Giải tích Hệ điều hành Lập trình C#
Đại số tuyến tính Cơ sở dữ liệu Công nghệ và lập trình WEB
Xác suất thống kê Công nghệ phần mềm Phát triển ứng dụng di động
Kỹ năng mềm  Học phần tự chọn chung (Sinh viên chọn 03/6 tín chỉ) Lập trình Java
Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp Vật lý điện – điện tử Đồ án chuyên ngành
Giáo dục thể chất Lập trình Python Triển khai phần mềm
Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trí tuệ nhân tạo
Học máy và khai phá dữ liệu
Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 03/09 tín chỉ
Điện toán đám mây
Hệ thống số
Lý thuyết độ phức tạp
Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 02/06 tín chỉ
Kỹ năng lập trình nâng cao
Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin Nhật Bản
Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin Hàn Quốc

Triển vọng nghề nghiệp

Lập trình viên phát triển phần mềm
Chuyên viên kiểm định và thử nghiệm phần mềm
Chuyên viên lập dự án, lên kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển phần mềm
Kỹ sư cầu nối
Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm
Kỹ sư quy trình sản xuất phần mềm
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
Quản trị viên dự án phần mềm và CNTT

Write a review

Free
Trình dộ
Cử nhân
Language
Tiếng Việt