Hệ thống nhúng và IoT

lthquynh
Last Update 05/04/2024
0 already enrolled

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Hệ thống nhúng và IoT

+ Tiếng Anh: Embedded systems and IoT

– Mã ngành đào tạo: 7510302

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 03 năm (không tính các học phần Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh)

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Electronics and Telecommunication Engineering

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

Định hướng Hệ thống nhúng và IoT trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp có nền tảng kiến thức tốt về phần cứng, phần mềm và các kỹ thuật liên quan đến hệ thống nhúng và mạng IoT, có thể tham gia ngay vào các khâu tư vấn, nghiên cứu, triển khai và vận hành các hệ thống nhúng, hệ thống IoT, và các ứng dụng cho hệ sinh thái thông minh (nhà thông minh, thành phố thông minh…).

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Sinh viên được đào tạo kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phần cứng, phần mềm, tập trung vào nghiên cứu, xây dựng, phát triển hệ thống thiết bị kết nối qua IoT và bảo mật thông tin; nắm vững các kiến thức, công cụ phù hợp để quản lý và ứng dụng công nghệ IoT vào các lĩnh vực thực tế, các ngành khác nhau.

– Về kỹ năng: Bên cạnh kỹ năng thiết kế hệ thống phần cứng và phần mềm, hệ thống nhúng trong bối cảnh xã hội và môi trường doanh nghiệp, định hướng Hệ thống nhúng và IoT trau dồi, phát triển cho sinh viên kỹ năng giao tiếp hiệu quả và kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường đa ngành; khả năng đọc hiểu tài liệu và trình bày các giải pháp chuyên ngành bằng ngoại ngữ; thích nghi nhanh với công nghệ, phương pháp và công cụ mới để luôn theo kịp sự phát triển của thực tiễn ngành hệ thống nhúng và IoT, sẵn sàng đáp ứng những thách thức của môi trường biến động.

– Về thái độ: Bên cạnh việc rèn luyện những phẩm chất đạo đức làm nền tảng phát triển bản thân cho sinh viên, Trường Đại học CMC tập trung phát triển khả năng tự học, thái độ cầu thị, cầu tiến, không ngừng sáng tạo, học hỏi, thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội, thái độ cẩn trọng và chi tiết trong quá trình triển khai, lập trình hệ thống nhúng, giải pháp IoT và điều khiển tự động.

3. Chương trình đào tạo

Giáo dục đại cương Giáo dục chuyên nghiệp  Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
Cơ sở khối ngành Cơ sở ngành Chuyên ngành
Lý luận chính trị và pháp luật Các học phần bắt buộc Xử lý tín hiệu số Định hướng Hệ thống nhúng và IoT  Thực tập nghề nghiệp
Triết học Mác – Lênin Cơ sở lập trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo Thiết kế hệ thống nhúng trên chip Khóa luận tốt nghiệp
Kinh tế chính trị Mác – Lênin Nhập môn kỹ thuật công nghệ Thiết kế số và vi xử lý Thiết kế mạch tích hợp số
Chủ nghĩa xã hội khoa học Linh kiện điện tử Thực tập thiết kế số và vi xử lý Kiến trúc máy tính
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Thực hành linh kiện điện tử Nhập môn hệ thống nhúng IoT và ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Kỹ thuật điện Thực tập nhập môn hệ thống nhúng Lập trình cho thiết bị di động
Pháp luật đại cương Điện tử tương tự Kỹ thuật điều khiển Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT
Toán và khoa học cơ bản Thực hành điện tử tương tự Mạng máy tính và truyền thông
Giải tích 1 Điện tử số
Giải tích 2 Thực hành điện tử số
Giải tích 3 Tín hiệu và hệ thống
Đại số tuyến tính Thực hành tín hiệu và hệ thống
Xác suất thống kê Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Phương pháp tính Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 03/09 tín chỉ)
Vật lý 1 Lập trình Python
Vật lý 2 Lập trình C#
Vật lý 3 Lập trình hướng đối tượng
Thực hành vật lý đại cương Học phần tự chọn chung (Sinh viên chọn 05/10 tín chỉ)
Vật lý linh kiện bán dẫn Pháp lý và Đạo đức nghề nghiệp
Kỹ năng mềm Cơ sở văn hóa Việt Nam
Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp Kinh tế học vi mô
Giáo dục thể chất Kinh doanh quốc tế
Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Triển vọng nghề nghiệp

Kỹ sư Hệ thống nhúng
Kỹ sư IoT
Chuyên viên Phần cứng nhúng
Chuyên viên Phần mềm nhúng
Quản lý Dự án IoT
Chuyên gia Bảo mật IoT
Kỹ sư Truyền thông không dây
Chuyên viên Phân tích Dữ liệu IoT
Chuyên viên Thử nghiệm Hệ thống nhúng

Write a review

Free