Điện toán đám mây

Nntanh
Last Update 25/04/2024
0 already enrolled

About This Course

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên chương trình đào tạo:

+ Tiếng Việt: Công nghệ Thông tin

+ Tiếng Anh: Information Technology

– Mã ngành đào tạo: 7480201

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 03 năm (không tính các học phần Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh)

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Công nghệ thông tin

+ Tiếng Anh: Bachelor in Information Technology

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

Điện toán đám mây (Cloud Computing) cung cấp các công nghệ, tài nguyên máy tính liên kết với mạng Internet. Với mô hình điện toán đám mây, người dùng sẽ được tiếp cận các tài nguyên từ công nghệ, năng lượng điện toán, lưu trữ cơ sở dữ liệu đến từ những nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Tại Trường Đại học CMC, sinh viên theo học định hướng Điện toán đám mây sẽ được trang bị kiến thức về mạng máy tính doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng mạng máy tính, các giải pháp truyền tin và hệ thống chia sẻ thông tin sử dụng các giải pháp dựa trên công nghệ điện toán đám mây.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Sinh viên được trang bị kiến thức về điện toán đám mây (dịch vụ phần mềm, dịch vụ nền tảng, dịch vụ hạ tầng), lưu trữ và xử lý dữ liệu, an toàn và bảo mật để xây dựng giải pháp điện toán đám mây cho doanh nghiệp.

– Về kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về thiết kế, vận hành và quản lý các ứng dụng trên điện toán đám mây.

– Về thái độ: Bên cạnh việc rèn luyện những phẩm chất đạo đức làm nền tẳng phát triển bản thân cho sinh viên, Trường Đại học CMC tập trung phát triển khả năng tự học, thái độ cầu thị, cầu tiến, không ngừng sáng tạo, học hỏi cho sinh viên

3. Chương trình đào tạo

Giáo dục đại cương Cơ sở khối ngành Cơ sở ngành Chuyên ngành  Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
Lý luận chính trị và pháp luật Các học phần bắt buộc Các học phần bắt buộc Định hướng Điện toán đám mây Thực tập nghề nghiệp
Triết học Mác – Lênin Toán rời rạc Pháp lý và Đạo đức nghề nghiệp Bảo mật điện toán đám mây Khóa luận tốt nghiệp
Kinh tế chính trị Mác – Lênin Nhập môn Công nghệ thông tin – Truyền thông An toàn thông tin Thiết kế và kiến trúc hệ thống đám mây
Chủ nghĩa xã hội khoa học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Mạng máy tính và truyền thông Quản lý hệ thống đám mây
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Cơ sở lập trình Quản lý dự án CNTT Hệ thống máy tính phân tán và đám mây
Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơ sở lập trình Web Phân tích và thiết kế hệ thống Quản trị học
Pháp luật đại cương Lập trình hướng đối tượng Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Toán và khoa học cơ bản Kiến trúc máy tính Giao diện và trải nghiệm người dùng
Giải tích Hệ điều hành Lập trình C#
Đại số tuyến tính Cơ sở dữ liệu Công nghệ và lập trình WEB
Xác suất thống kê Công nghệ phần mềm Phát triển ứng dụng di động
Kỹ năng mềm  Học phần tự chọn chung (Sinh viên chọn 03/6 tín chỉ) Lập trình Java
Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp Vật lý điện – điện tử Đồ án chuyên ngành
Giáo dục thể chất Lập trình Python Triển khai phần mềm
Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trí tuệ nhân tạo
Học máy và khai phá dữ liệu
Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 03/09 tín chỉ
Điện toán đám mây
Hệ thống số
Lý thuyết độ phức tạp
Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 02/06 tín chỉ
Kỹ năng lập trình nâng cao
Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin Nhật Bản
Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin Hàn Quốc

Learning Objectives

Kỹ sư hệ thống
Chuyên viên quản lý dự án
Kiểm tra viên hệ thống
Chuyên gia tối ưu hóa hệ thống
Kỹ sư mạng
Kỹ sư phần mềm
Chuyên gia quản lý rủi ro
Quản lý dự án
Quản lý hệ thống
Quản lý rủi ro hệ thống
Quản lý cấu hình
Quản lý dịch vụ

Write a review

Free
Level
Cử nhân