Điện toán đám mây

Nntanh
Last Update 21/02/2024
0 already enrolled

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Công nghệ thông tin

+ Tiếng Anh: Information Technology

– Mã ngành đào tạo: 7480201

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 09 học kỳ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Công nghệ thông tin

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Information Technology

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

Điện toán đám mây (Cloud Computing) cung cấp các công nghệ, tài nguyên máy tính liên kết với mạng Internet. Với mô hình điện toán đám mây, người dùng sẽ được tiếp cận các tài nguyên từ công nghệ, năng lượng điện toán, lưu trữ cơ sở dữ liệu đến từ những nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Tại Trường Đại học CMC, sinh viên theo học định hướng Điện toán đám mây sẽ được trang bị kiến thức về mạng máy tính doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng mạng máy tính, các giải pháp truyền tin và hệ thống chia sẻ thông tin sử dụng các giải pháp dựa trên công nghệ điện toán đám mây.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Sinh viên được trang bị kiến thức về điện toán đám mây (dịch vụ phần mềm, dịch vụ nền tảng, dịch vụ hạ tầng), lưu trữ và xử lý dữ liệu, an toàn và bảo mật để xây dựng giải pháp điện toán đám mây cho doanh nghiệp.

– Về kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về thiết kế, vận hành và quản lý các ứng dụng trên điện toán đám mây.

– Về thái độ: Bên cạnh việc rèn luyện những phẩm chất đạo đức làm nền tẳng phát triển bản thân cho sinh viên, Trường Đại học CMC tập trung phát triển khả năng tự học, thái độ cầu thị, cầu tiến, không ngừng sáng tạo, học hỏi cho sinh viên

3. Chương trình đào tạo

Môn đại cương Môn cơ sở khối ngành Môn cơ sở ngành Môn chuyên ngành
Triết học Mác – Lênin Toán rời rạc Pháp lý và Đạo đức nghề nghiệp Bảo mật điện toán đám mây
Kinh tế chính trị Mác – Lênin Nhập môn Công nghệ thông tin – Truyền thông An toàn thông tin Thiết kế và kiến trúc hệ thống đám mây
Chủ nghĩa xã hội khoa học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Mạng máy tính và truyền thông Quản lý hệ thống đám mây
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Cơ sở lập trình Quản lý dự án CNTT Hệ thống máy tính phân tán và đám mây
Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơ sở lập trình Web Phân tích và thiết kế hệ thống Quản trị học
Pháp luật đại cương Lập trình hướng đối tượng Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu  
Giải tích Kiến trúc máy tính Giao diện và trải nghiệm người dùng  
Đại số tuyến tính Hệ điều hành Lập trình C#  
Xác suất thống kê Cơ sở dữ liệu Công nghệ và lập trình WEB  
Phương pháp tính Công nghệ phần mềm Phát triển ứng dụng di động  
Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp Vật lý điện – điện tử Lập trình Java  
Giáo dục thể chất Lập trình Python Lập trình nâng cao  
Giáo dục Quốc phòng và An ninh   Đồ án chuyên ngành  
    Triển khai phần mềm  
    Trí tuệ nhân tạo  
    Học máy và khai phá dữ liệu  

Triển vọng nghề nghiệp

Kỹ sư hệ thống
Chuyên viên quản lý dự án
Kiểm tra viên hệ thống
Chuyên gia tối ưu hóa hệ thống
Kỹ sư mạng
Kỹ sư phần mềm
Chuyên gia quản lý rủi ro
Quản lý dự án
Quản lý hệ thống
Quản lý rủi ro hệ thống
Quản lý cấu hình
Quản lý dịch vụ

Write a review

Free
Trình độ
Cử nhân