Công nghệ Thông tin Việt – Hàn

Nntanh
Last Update 23/05/2024
0 already enrolled

About This Course

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo Tiếng Việt: Công nghệ Thông tin
Tiếng Anh: Information Technology
Mã ngành 7480201
Trình độ đào tạo Cử nhân
Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D90
Thời gian đào tạo 03 năm (không tính các học phần Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh)
Tên văn bằng sau tốt nghiệp Tiếng Việt: Cử nhân Công nghệ Thông tin
Tiếng Anh: Bachelor in Information Technology

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

Định hướng Công nghệ Thông tin Việt – Hàn cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về lập trình, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, hệ thống thông tin và các lĩnh vực khác như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây (Cloud),…

Đặc biệt, chương trình đào tạo của định hướng Công nghệ Thông tin Việt – Hàn sẽ tích hợp các kiến thức về ngôn ngữ Hàn Quốc để chuẩn bị sẵn sàng cho sinh viên trở thành những chuyên viên Công nghệ Thông có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hoá tại Việt Nam hoặc Hàn Quốc. Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo và hiệu quả tiếng Hàn ở trình độ tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam trong học thuật, đời sống và hoạt động nghề nghiệp trên nhiều lĩnh vực

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Sinh viên được đào tạo kiến thức toàn diện về ngành Công nghệ Thông tin, có trình độ chuyên môn cao để phát triển sự nghiệp, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa.
– Về kĩ năng: Sinh viên có các kỹ năng thực hành, quản lý, đánh giá phản biện chuyên môn, làm việc nhóm trong thực tiễn nghề nghiệp, có khả năng nói tiếng Hàn cơ bản, đọc hiểu các tài liệu, thuyết trình, diễn đạt các nội dung kỹ thuật bằng tiếng Hàn.
– Về thái độ: Sinh viên có nền tảng đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp tốt, làm việc với thái độ tích cực, sáng tạo, kỷ luật, chăm chỉ, hợp tác, dân chủ và học tập suốt đời.

3. Chương trình đào tạo

 

Giáo dục đại cương Cơ sở khối ngành Cơ sở ngành Chuyên ngành  Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
Lý luận chính trị và pháp luật Các học phần bắt buộc Các học phần bắt buộc Định hướng Kỹ thuật phần mềm Thực tập nghề nghiệp
Triết học Mác – Lênin Toán rời rạc Pháp lý và Đạo đức nghề nghiệp Yêu cầu phần mềm Khóa luận tốt nghiệp
Kinh tế chính trị Mác – Lênin Nhập môn Công nghệ thông tin – Truyền thông An toàn thông tin Thiết kế và xây dựng phần mềm Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp
Chủ nghĩa xã hội khoa học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Mạng máy tính và truyền thông Kiểm thử phần mềm Phát triển ứng dụng đa nền tảng
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Cơ sở lập trình Quản lý dự án CNTT Lập trình game Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn
Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơ sở lập trình Web Phân tích và thiết kế hệ thống Định hướng Điện toán đám mây
Pháp luật đại cương Lập trình hướng đối tượng Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Bảo mật điện toán đám mây
Toán và khoa học cơ bản Kiến trúc máy tính Giao diện và trải nghiệm người dùng Thiết kế và kiến trúc hệ thống đám mây
Giải tích Hệ điều hành Lập trình C# Quản lý hệ thống đám mây
Đại số tuyến tính Cơ sở dữ liệu Công nghệ và lập trình WEB Hệ thống máy tính phân tán và đám mây
Xác suất thống kê Công nghệ phần mềm Phát triển ứng dụng di động Quản trị học
Kỹ năng mềm  Học phần tự chọn chung (Sinh viên chọn 03/6 tín chỉ) Lập trình Java Định hướng An toàn thông tin
Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp Vật lý điện – điện tử Đồ án chuyên ngành Mật mã và Blockchain
Tiếng Hàn cơ sở 1* Lập trình Python Triển khai phần mềm Bảo mật ứng dụng
Tiếng Hàn cơ sở 2* Trí tuệ nhân tạo Bảo mật mạng máy tính
Tiếng Hàn thực hành 1 Học máy và khai phá dữ liệu An toàn dữ liệu
Tiếng Hàn thực hành 2 Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 03/09 tín chỉ Quản trị học
Tiếng Hàn thực hành 3 Điện toán đám mây Định hướng Kỹ thuật Máy tính
Tiếng Hàn thực hành 4 Hệ thống số Cơ sở thiết kế máy tính
Tiếng Hàn nâng cao 1 Lý thuyết độ phức tạp Lập trình hệ thống
Tiếng Hàn nâng cao 2 Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 02/06 tín chỉ Thiết kế Hệ thống nhúng
Tiếng Hàn nâng cao 3 Kỹ năng lập trình nâng cao Nhập môn Điện tử số
Tiếng Hàn chuyên ngành 1 Kỹ năng Công nghệ thông tin Nhật Bản Thiết kế để kiểm thử
Tiếng Hàn chuyên ngành 2 Kỹ năng Công nghệ thông tin Hàn Quốc Công cụ EDA cho thiết kế, kiểm chứng và mô phỏng
Giáo dục thể chất
Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Triển vọng nghề nghiệp

Lập trình viên hệ thống và cơ sở dữ liệu
Lập trình viên phát triển ứng dụng
Lập trình viên xây dựng website
Lập trình viên phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn
Chuyên viên thiết kế, xây dựng các hệ thống Trí tuệ nhân tạo (AI)
Chuyên viên phân tích, thiết kế và kiểm thử phần mềm
Chuyên viên quản trị mạng, an ninh mạng
Chuyên viên thiết kế và xử lý nội dung số
Chuyên viên tư vấn dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin
Chuyên viên quản lý dự án công nghệ thông tin

Write a review

Free
Trình dộ
Cử nhân