Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

CMC Ngành Công nghệ Thông tin
Cmc_admin
HoatPV
Eng Admin
fict
Last Update 21/06/2023
0 already enrolled

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Khoa học Máy tính

+ Tiếng Anh: Computer Science

– Mã ngành đào tạo: 7480101

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 09 học kỳ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Khoa học Máy tính

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Computer Science

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

Tự hào là một trong những ngôi trường tiên phong đào tạo định hướng Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu ở bậc Đại học – một chương trình mới tại Việt Nam, Trường Đại học CMC đã đầu tư về cơ sở vật chất, cùng với đội ngũ chuyên gia đầu ngành và giảng viên trình độ cao về trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, xây dựng chương trình đào tạo và tuyển sinh cử nhân ngành Công nghệ thông tin từ năm 2022. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Thông tin định hướng Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu của Trường Đại học CMC được thiết kế và xây dựng nhằm đào tạo ra các nhà khoa học về trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhân lực trong một ngành được đánh giá là trụ cột của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam và trên Thế giới.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Chương trình đào tạo định hướng Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và toàn diện về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu nhằm giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn.

– Về kĩ năng: Sinh viên có kĩ năng thực hành và vận dụng các kiến thức chuyên môn được học vào thực tiễn nghề nghiệp, nhất là trong việc giải quyết các bài toán đa ngành, liên ngành trong lĩnh vực có liên quan đến khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.

– Về thái độ: Trở thành những công dân toàn cầu có phẩm chất và nền tảng đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong công việc và làm việc với thái độ hợp tác, tích cực, sáng tạo, kỷ luật, chăm chỉ, cởi mở và dân chủ.

3. Chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 127 tín chỉ, trong đó:

* Khối kiến thức chung:

(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN)

17 tín chỉ
* Khối kiến thức theo lĩnh vực:

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

31 tín chỉ

27 tín chỉ

04/10 tín chỉ

* Khối kiến thức theo nhóm ngành: 36 tín chỉ
+ Bắt buộc

+ Tự chọn

30 tín chỉ

6/15 tín chỉ

* Khối kiến thức ngành: 21 tín chỉ
* Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 22 tín chỉ

4. Khung chương trình chi tiết

Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên viên tổ chức, quản lý, phân tích và xử lý dữ liệu và dữ liệu lớn ở các doanh nghiệp, tổ chức; phân tích dự báo, quản lý rủi ro tại các ngân hàng, công ty tài chính; phát hiện và chẩn đoán bệnh tại các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, các công ty nông nghiệp.
Chuyên viên thiết kế, triển khai hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Chuyên viên lập dự án, điều phối, hoạch định chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo & khoa học dữ liệu/công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp.
Sau một thời gian tích luỹ kinh nghiệm, cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Trí tuệ Nhân tạo & Khoa học Dữ liệu có đủ khả năng đảm nhận các chức vụ quản lý như Trưởng nhóm, Quản lý dự án, Giám đốc bộ phận công nghệ thông tin, và có thể khởi nghiệp.
Có năng lực làm việc ở vị trí giảng viên giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về công nghệ thông tin, cán bộ nghiên cứu công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu.

Write a review

Free
Trình độ
Cử nhân
Ngôn ngữ
Tiếng Việt