Tiếng Hàn trong Kinh doanh – Thương mại

CMC Ngành ngôn ngữ Hàn Quốc
HoatPV
Eng Admin
fict
Last Update 20/03/2024
0 already enrolled

About This Course

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Ngôn ngữ Hàn Quốc

+ Tiếng Anh: Korean Language

– Mã số ngành đào tạo: 7220210

– Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D10

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 09 học kỳ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Ngôn ngữ Hàn

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Korean

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về định hướng Tiếng Hàn trong Kinh doanh Thương mại

Tiếng Hàn trong Kinh doanh Thương mại là ngành chuyên sâu trong lĩnh vực Ngôn ngữ Hàn, mang tính thực tế ứng dụng cao, giúp người học dễ dàng định hướng và phát triển nghề nghiệp trong giai đoạn mở cửa nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế số. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc định hướng Tiếng Hàn trong Kinh doanh – Thương mại của trường Trường Đại học CMC được thiết kế và xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn quốc, đồng thời am hiểu, thông thạo phân tích và áp dụng kiến thức Ngôn ngữ Hàn trong Kinh doanh – Thương mại, đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đặc biệt là tại Hàn Quốc, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế. Sinh viên ngành này có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có năng lực nghiên cứu, hiểu biết về văn hóa chính trị xã hội, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị và khả năng thích nghi với môi trường làm việc đa quốc gia.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và toàn diện Ngôn ngữ Hàn đặc biệt trong lĩnh vực Kinh doanh – Thương mại, giúp sinh viên nắm vững các kiến thức về văn hóa, kinh tế, xã hội Hàn Quốc để có năng lực giao tiếp tiếng tiếng Hàn ở trình độ cao; đặc biệt phù hợp với lĩnh vực Kinh doanh – Thương mại.

– Về kĩ năng: Sinh viên được trang bị kĩ năng thực hành và vận dụng các kiến thức chuyên môn được học vào thực tiễn nghề nghiệp, thành thạo giao tiếp, dịch thuật, nghiên cứu tài liệu iếng Hàn. Có khả năng giao dịch trực tiếp, phiên dịch trong các hội thảo, khóa học có liên quan đến Kinh doanh – Thương mại; giảng dạy tiếng Hàn ở các cơ sở giáo dục hoặc tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh doanh – Thương mại và Ngôn ngữ Hàn.

– Về thái độ: Sinh viên sẽ trở thành những công dân toàn cầu có phẩm chất và nền tảng đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong công việc và làm việc với thái độ hợp tác, tích cực, sáng tạo, kỷ luật, chăm chỉ, cởi mở và dân chủ.

3. Chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 124 tín chỉ, trong đó:

* Khối kiến thức chung:

(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN)

+ Nhóm các học phần Lý luận chính trị

+ Nhóm các học phần Kĩ năng mềm

17 tín chỉ

11 tín chỉ

6 tín chỉ

* Khối kiến thức theo lĩnh vực:

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

10 tín chỉ

6 tín chỉ

4/8 tín chỉ

* Khối kiến thức theo nhóm ngành: 54 tín chỉ
+ Bắt buộc

+ Tự chọn

48 tín chỉ

6/12 tín chỉ

* Khối kiến thức ngành và bổ trợ

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

27 tín chỉ

15 tín chỉ

12 tín chỉ

* Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 16 tín chỉ

4. Khung chương trình đào tạo

Tiếng Hàn trong Kinh doanh - Thương mại

Triển vọng nghề nghiệp

Trợ lý, thư ký giám đốc cho các công ty, doanh nghiệp các công ty có 100% vốn Hàn quốc, công ty liên doanh với Hàn Quốc
Chuyên viên mua hàng tiếng Hàn
Chuyên viên Logistic, Xuất nhập khẩu
Biên phiên dịch tiếng Hàn
Giáo viên, giảng viên tiếng Hàn
Chuyên viên Sale, Marketing, Quản lý dự án thương mại trong doanh nghiệp Hàn Quốc

Write a review

Free
Trình dộ
Cử nhân
Subject
Language
Tiếng Hàn Tiếng Việt