Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa

CMC Ngành Thiết kế Đồ họa
HoatPV
Last Update Tháng Mười Một 25, 2022
1 already enrolled

About This Course

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

– Tên chương trình đào tạo:

+ Tiếng Việt: Thiết kế đồ họa

+ Tiếng Anh: Graphic Design

– Mã số ngành đào tạo: 7210403

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D90

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 09 học kỳ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Thiết kế đồ họa

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Graphic Design

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chuyên ngành Thiết kế đồ họa

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Thiết kế đồ họa của Trường Đại học CMC được thiết kế và xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho đất nước, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường và mang đến một không gian học tập suốt đời. Cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có thể áp dụng kiến thức trong công việc, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động về thiết kế đồ họa ở trong nước và trên thế giới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và xã hội 5.0.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và toàn diện về lĩnh vực thiết kế đồ họa nhằm giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn.

– Về kỹ năng: Cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có kỹ năng thực hành và vận dụng các kiến thức chuyên môn được học vào thực tiễn nghề nghiệp, nhất là trong việc giải quyết các bài toán đa ngành, liên ngành trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Đặc biệt, sinh viên có khả năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế thông qua việc sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh vượt trội.

– Về thái độ: Cử nhân ngành Thiết kế đồ họa là những công dân toàn cầu có phẩm chất và nền tảng đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong công việc và làm việc với thái độ hợp tác, tích cực, sáng tạo, kỷ thuật, chăm chỉ, cởi mở và dân chủ.

3. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 130 tín chỉ, trong đó:

* Khối kiến thức chung:

(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN)

23 tín chỉ
* Khối kiến thức theo lĩnh vực:

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

14 tín chỉ

10 tín chỉ

04 tín chỉ

* Khối kiến thức theo nhóm ngành: 26 tín chỉ
+ Bắt buộc

+ Tự chọn

22 tín chỉ

4/10 tín chỉ

* Khối kiến thức ngành: 45 tín chỉ
* Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 22 tín chỉ

4. Khung chương trình đào tạo

Thiết kế đồ họa

Learning Objectives

Chuyên viên thiết kế đồ họa;
Chuyên viên thiết kế UI & UX;
Chuyên viên thiết kế đồ họa chuyển động 2D;
Chuyên viên thiết kế đồ họa 3D;
Chuyên viên thiết kế;
Chuyên gia thiết kế đồ họa;
Chuyên gia tư vấn sáng tạo;
Chuyên gia quản lý dự án thiết kế đồ họa;
Khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

Your Instructors

CMC Ngành Thiết kế Đồ họa

0/5
1 Course
0 Reviews
1 Student
See more

HoatPV

faculty

0/5
6 Courses
0 Reviews
0 Students
test2
See more

Write a review

Free
Level
Cử nhân
Duration 4 hours