Quản trị Kinh doanh Số

CMC Ngành Quản trị Kinh doanh
Cmc_admin
HoatPV
Eng Admin
fict
Last Update 20/06/2023
2 already enrolled

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh

+ Tiếng Anh: Business Administration

– Mã số ngành đào tạo: 7340101

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, C00

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 09 học kỳ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Quản trị kinh doanh

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Business Administration

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh – định hướng Quản trị Kinh doanh số (Digital Business Administration) của Trường Đại học CMC được được thiết kế và xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kinh doanh – Thương mại. Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh – định hướng Quản trị Kinh doanh Số áp dụng được kiến thức khoa học cơ bản và toàn diện về quản trị kinh doanh vào thực tiễn nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động về chuyển đổi số và kinh tế số ở trong nước và trên thế giới. Đặc biệt, cử nhân có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Quản trị Dự án Số, Chuyển đổi Số trong Kinh doanh – Thương mại, Quản trị nguồn nhân lực trong Cách mạng Công nghiệp 4.0,… để áp dụng vào thực tế công việc sau này.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và toàn diện về lĩnh vực quản trị kinh doanh số để có thể quản trị, vận hành và chuyển đổi mô hình kinh doanh số theo xu hướng xã hội.
– Về kĩ năng: Sinh viên được trang bị kĩ năng thực hành và vận dụng các kiến thức chuyên môn được học vào thực tiễn nghề nghiệp, nhất là trong việc giải quyết các bài toán đa ngành, liên ngành trong lĩnh vực Kinh doanh – Thương mại.
– Về thái độ: Trở thành những công dân toàn cầu có phẩm chất và nền tảng đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong công việc và làm việc với thái độ hợp tác, tích cực, sáng tạo, kỷ luật, chăm chỉ, cởi mở và dân chủ.

3. Chương trình đào tạo

  1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 124 tín chỉ, trong đó:
* Khối kiến thức chung:

+ Nhóm các học phần Lý luận chính trị

+ Nhóm các học phần Kĩ năng mềm

17 tín chỉ

11 tín chỉ

6 tín chỉ

* Khối kiến thức theo lĩnh vực:

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

26 tín chỉ

22 tín chỉ

4/8 tín chỉ

* Khối kiến của nhóm ngành

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

24 tín chỉ

18 tín chỉ

6/12 tín chỉ

* Khối kiến thức ngành và bổ trợ:

+ Bắt buộc

+ Tự chọn chuyên ngành chuyên sâu

41 tín chỉ

21 tín chỉ

20 tín chỉ

* Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 16 tín chỉ

4. Khung chương trình đào tạo

Quản trị Kinh doanh Số

Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên viên/Quản lý kinh doanh về thương mại điện tử
Chuyên gia phân tích dữ liệu kinh doanh (BA)
Chuyên viên/Tư vấn về chuyển đổi số trong kinh doanh, logistics, thương mại, tài chính…
Chuyên gia công nghệ tài chính (FinTech)
Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, logistics, nhân sự, thương mại, tài chính…
Giảng viên và nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu

Write a review

Free
Trình độ
Cử nhân
Ngôn ngữ
Tiếng Việt