Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

CMC Ngành Quản trị Kinh doanh
Cmc_admin
HoatPV
Eng Admin
fict
Last Update 08/05/2023
0 already enrolled

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh

+ Tiếng Anh: Business Administration

– Mã ngành đào tạo: 7340101

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, C00

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 09 học kỳ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Quản trị kinh doanh

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Business Administration

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về định hướng Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng.

Định hướng đào tạo Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng (Smart Supply Chain Management) tại trường Trường Đại học CMC được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng trên dựa trên cơ sở tham khảo và chắt lọc từ chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới. Ngoài việc chú trọng cung cấp kiến thức nền tảng về Kinh doanh, Thương mại, Logistics, sinh viên học tập ngành Quản trị Chuỗi Cung ứng Thông minh được thực hành những kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp thực tế ngay tại Tập đoàn Công nghệ CMC và những đối tác liên kết trong, ngoài nước. Định hướng đào tạo Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng sẽ tăng cường kỹ năng nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ hiện đại và linh hoạt, khả năng ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu chất lượng cao về ngành Logistics, giúp cho người học thích ứng với môi trường kinh doanh đa dạng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Học tập ngành Quản trị Chuỗi Cung ứng Thông minh tại trường Trường Đại học CMC là một lựa chọn tốt cho các bạn trẻ thích năng động, ngoại giao, thích trải nghiệm và học tập trong môi trường cởi mở, hiện đại.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và toàn diện về lĩnh vực Logistics để có thể quản lý, phân tích, điều hành hoạt động chuỗi cung ứng.

– Về kĩ năng: Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh định hướng Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng có kĩ năng thực hành và vận dụng các kiến thức chuyên môn được học vào thực tiễn nghề nghiệp, nhất là trong việc giải quyết các bài toán đa ngành, liên ngành trong lĩnh vực Kinh doanh, Thương mại, Logistics.

– Về thái độ: Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh là những công dân toàn cầu có phẩm chất và nền tảng đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong công việc và làm việc với thái độ hợp tác, tích cực, sáng tạo, kỷ luật, chăm chỉ, cởi mở và dân chủ.

3. Chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 124 tín chỉ, trong đó:

* Khối kiến thức chung:

+ Nhóm các học phần Lý luận chính trị

+ Nhóm các học phần Kĩ năng mềm

17 tín chỉ

11 tín chỉ

6 tín chỉ

* Khối kiến thức theo lĩnh vực:

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

26 tín chỉ

22 tín chỉ

4/8 tín chỉ

* Khối kiến của nhóm ngành

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

24 tín chỉ

18 tín chỉ

6/12 tín chỉ

* Khối kiến thức ngành và bổ trợ:

+ Bắt buộc

+ Tự chọn định hướng chuyên sâu

41 tín chỉ

21 tín chỉ

20 tín chỉ

* Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 16 tín chỉ

4. Khung chương trình chi tiết

Quản trị Chuỗi Cung ứng Thông minh

Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên gia phân tích giải pháp tối ưu hóa trong logistics và chuỗi cung ứng
Chuyên gia thiết kế giải pháp trong logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Chuyên gia quản lý logistics và chuỗi cung ứng trong môi trường số
Chuyên gia quản lý và điều hành các hệ thống kho vận, vật tư, giao nhận
Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về logistics bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học.

Write a review

Free
Trình độ
Cử nhân
Ngôn ngữ
Tiếng Việt