Mạng Máy tính

CMC Ngành Công nghệ Thông tin
HoatPV
TrangVTH
Eng Admin
fict
Last Update 06/08/2023
0 already enrolled

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Công nghệ thông tin

+ Tiếng Anh: Information Technology

– Mã ngành đào tạo: 7480201

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 09 học kỳ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Công nghệ thông tin

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Information Technology

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo
Mạng máy tính là định hướng đào tạo nghiên cứu những nguyên lý của mạng Internet, cách thiết kế và xây dựng một hệ thống mạng từ mạng nội bộ cho đến mạng diện rộng có kết nối toàn cầu. Tại Trường Đại học CMC, sinh viên theo học Mạng máy tính được đào tạo những kỹ năng chuyên nghiệp trong việc phát triển ứng dụng trên các hệ thống máy tính nối mạng từ trung đến cao cấp. Trong thời đại công nghiệp 4.0, Mạng máy tính có khả năng đáp ứng xu hướng phát triển công nghệ hiện đại. Theo đó, sinh viên sau tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức về thiết kế, xây dựng và quản trị hệ thống Internet.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học
– Về kiến thức: Sinh viên được đào tạo kiến thức về các nguyên lý hoạt động, đặc tính và các cơ chế kỹ thuật xử lý truyền thông trong mạng máy tính và mạng truyền thông dữ liệu; Sinh viên có khả năng làm chủ các cơ chế hoạt động, ứng dụng của giao thức truyền thông của hạ tầng mạng viễn thông và mạng máy tính.
– Về kĩ năng: Định hướng đào tạo Mạng máy tính trau dồi, phát triển cho sinh viên tư duy logic, sáng tạo, chủ động và phản ứng nhanh. Đồng thời chú trọng thức đẩy khả năng tập trung tốt trong phân tích thông tin, tìm giải pháp và giải quyết vấn đề.
– Về thái độ: Bên cạnh việc rèn luyện những phẩm chất đạo đức làm nền tẳng phát triển bản thân cho sinh viên, Trường Đại học CMC tập trung phát triển khả năng tự học, thái độ cầu thị, cầu tiến, không ngừng sáng tạo, học hỏi cho sinh viên

3. Chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 127 tín chỉ, trong đó:

* Khối kiến thức chung:
(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN)
17 tín chỉ
* Khối kiến thức theo lĩnh vực:
+ Bắt buộc
+ Tự chọn
31 tín chỉ

27 tín chỉ

4/10 tín chỉ

* Khối kiến thức theo nhóm ngành: 36 tín chỉ
+ Bắt buộc
+ Tự chọn
30 tín chỉ

6/15 tín chỉ

* Khối kiến thức ngành: 21 tín chỉ
* Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 22 tín chỉ

4. Chương trình đào tạo

Mạng máy tính

Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên viên quản trị mạng và hệ thống tại các ngân hàng, các trung tâm dữ liệu, các nhà cung cấp dịch vụ Internet
Chuyên viên thiết kế mạng chuyên nghiệp: xây dựng các mạng máy tính an toàn, hiệu quả cho các đơn vị có yêu cầu
Chuyên viên phát triển phần mềm mạng
Chuyên viên phát triển ứng dụng trên di động và mạng không dây
Chuyên viên xây dựng và phát triển các ứng dụng truyền thông

Write a review

Free
Trình độ
Cử nhân
Ngôn ngữ
Tiếng Anh Tiếng Việt