Kỹ thuật Phần mềm

CMC Ngành Công nghệ Thông tin
Cmc_admin
HoatPV
Eng Admin
fict
Last Update 21/06/2023
0 already enrolled

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Khoa học Máy tính

+ Tiếng Anh: Computer Science

– Mã ngành đào tạo: 7480101

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 09 học kỳ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Khoa học Máy tính

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Computer Science

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

Định hướng đào tạo Kỹ thuật phần mềm cung cấp cho sinh viên những kiến thức xoay quanh quy trình phát triển, vận hành phần mềm một cách chuyên nghiệp, từ đấy sinh viên có thể tạo ra những sản phẩm phần mềm chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ.

Theo học định hướng Kỹ thuật Phần mềm, sinh viên được nghiên cứu cách thức hoạt động, quy trình, testing các chương trình máy tính nhằm đáp ứng các nhu cầu của người dùng. Định hướng đào tạo Kỹ thuật Phần mềm tại Trường Đại học CMC chú trọng các phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, quản lý dự án phần mềm và bảo trì phần mềm cũng như các ứng dụng công nghệ thông tin.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Sinh viên có khả năng áp dụng các kiến thức về toán, khoa học tự nhiên và cơ sở ngành Kỹ thuật Phần mềm vào ứng dụng thực tiễn. Đồng thời sinh viên có thể thiết kế các hệ thống tính toán, các phần mềm có tính ứng dụng cao về ứng dụng và phát triển mã nguồn mở, lập trình nhúng, xây dựng và phát triển phần mềm.

– Về kĩ năng: Định hướng đào tạo Kỹ thuật phần mềm cung cấp cho sinh viên kỹ năng khai thác sử dụng các phương pháp, công cụ nhằm đánh giá các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật công nghệ thông tin. Có khả năng nhận biết, phân tích và giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong phát triển phần mềm.

– Về thái độ: Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin định hướng Kỹ thuật Phần mềm được trau dồi, rèn luyện những phẩm chất đạo đức tốt làm nền tảng phát triển cá nhận trong học tập và làm việc. Đặc biệt, trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp sinh viên không ngừng phát triển tính sáng tạo, kỷ luật, cầu thị và trách nhiệm.

3. Chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 127 tín chỉ, trong đó:

* Khối kiến thức chung:

(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN)

17 tín chỉ

* Khối kiến thức theo lĩnh vực:

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

31 tín chỉ

27 tín chỉ

4/10 tín chỉ

* Khối kiến thức theo nhóm ngành: 36 tín chỉ

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

30 tín chỉ

6/15 tín chỉ

* Khối kiến thức ngành: 21 tín chỉ
* Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 22 tín chỉ

4. Khung chương trình đào tạo

Kỹ thuật phần mềm

Triển vọng nghề nghiệp

Lập trình viên phát triển phần mềm
Chuyên viên kiểm định và thử nghiệm phần mềm
Chuyên viên lập dự án, lên kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển phần mềm
Kỹ sư cầu nối
Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm
Kỹ sư quy trình sản xuất phần mềm
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
Quản trị viên dự án phần mềm và CNTT

Write a review

Free
Trình độ
Cử nhân
Ngôn ngữ
Tiếng Việt