Hệ thống Thông tin

CMC Ngành Công nghệ Thông tin
HoatPV
Eng Admin
fict
Last Update 21/06/2023
0 already enrolled

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Khoa học Máy tính

+ Tiếng Anh: Computer Science

– Mã ngành đào tạo: 7480101

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 09 học kỳ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Khoa học Máy tính

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Computer Science

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

Thực tiễn cho thấy các ứng dụng của công nghệ thông tin và khoa học máy tính vào hệ thống quản lý kinh tế – xã hội, hành chính – tài chính, kinh doanh – thương mại,… đã thúc đẩy hình thành khoa học về hệ thống thông tin. Hoạt động trong lĩnh vực này không những đòi hỏi phải nắm vững kiến thức và kỹ năng về khoa học máy tính và công nghệ thông tin mà còn phải am hiểu tương đối chính xác về các khái niệm, về bản chất, hành vi và cơ chế hoạt động của hệ thống quản lý nhằm hỗ trợ ra quyết định một cách kịp thời, chuẩn xác, đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống. Từ đó, nhu cầu thực tiễn về đào tạo các kỹ sư có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và điều hành hoạt động của các hệ thống thông tin đang ngày càng trở nên cấp thiết.

Dựa trên những nghiên cứu và phân tích về thực tế triển khai đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, trường Trường Đại học CMC đã đầu tư về cơ sở vật chất, cùng với đội ngũ chuyên gia đầu ngành và giảng viên trình độ cao về hệ thống thông tin, xây dựng chương trình đào tạo và tuyển sinh cử nhân ngành Công nghệ thông tin định hướng Hệ thống Thông tin từ năm 2022. Mục tiêu hàng đầu là nhằm đào tạo ra các nhà khoa học về hệ thống thông tin, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhân lực trong một ngành được đánh giá là trụ cột của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam và trên Thế giới.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và toàn diện về lĩnh vực hệ thống thông tin nhằm giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn.

– Về kĩ năng: Sinh viên có kĩ năng thực hành và vận dụng các kiến thức chuyên môn được học vào thực tiễn nghề nghiệp, nhất là trong việc giải quyết các bài toán đa ngành, liên ngành trong lĩnh vực có liên quan đến khoa học máy tính và hệ thống thông tin.

– Về thái độ: Trở thành những công dân toàn cầu có phẩm chất và nền tảng đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong công việc và làm việc với thái độ hợp tác, tích cực, sáng tạo, kỷ luật, chăm chỉ, cởi mở và dân chủ.

3. Chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 127 tín chỉ, trong đó:

* Khối kiến thức chung:

(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN)

17 tín chỉ
* Khối kiến thức theo lĩnh vực:

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

31 tín chỉ

27 tín chỉ

4/10 tín chỉ

* Khối kiến thức theo nhóm ngành: 36 tín chỉ
+ Bắt buộc

+ Tự chọn

30 tín chỉ

6/15 tín chỉ

* Khối kiến thức ngành: 21 tín chỉ
* Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 22 tín chỉ

4. Khung chương trình chi tiết

Hệ thống Thông tin

Triển vọng nghề nghiệp

• Chuyên viên quản trị, vận hành hệ thống (System Administrator, Operator)
• Chuyên viên quản trị CSDL (DB Administrator),
• Chuyên viên quản trị hệ thống Web, Thương mại điện tử (Web Admin)
• Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst);
• Chuyên viên phân tích hệ thống (System Analyst);
• Chuyên viên phát triển phần mềm (Software Developer);
• Chuyên gia đào tạo CNTT trong doanh nghiệp (IT Trainer);
• Chuyên gia tư vấn triển khai ERP (ERP Consultant);
• Chuyên gia tư vấn, cố vấn CNTT (IT Consultant);
• Giám đốc công nghệ thông tin (CIO);
• Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật (Technical Support Specialist);
• Và các vị trí tương đương khác trong lĩnh vực khoa học máy tính, các nghiên cứu viên tại các viện, trung tâm nghiên cứu và phát triển; cán bộ giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; hoặc các vị trí kỹ thuật trong các lĩnh vực của khoa học máy tính và ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, kinh tế - xã hội ở các công ty, tổ chức ở Việt Nam, và trên thế giới.

Write a review

Free
Trình độ
Cử nhân
Ngôn ngữ
Tiếng Việt