Digital Marketing

Cmc_admin
HoatPV
CMC Ngành Quản trị Kinh doanh
Eng Admin
fict
Last Update 20/03/2024
0 already enrolled

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh

+ Tiếng Anh: Business Administration

– Mã ngành đào tạo: 7340101

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, C00

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 09 học kỳ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Quản trị kinh doanh

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Business Administration

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

Digital Marketing là những hoạt động quảng bá và tận dụng những trang thiết bị điện tử cũng như mạng internet để liên kết, kết nối đến khách hàng phục vụ mục đích tiếp thị, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của các công ty, doanh nghiệp. Chương trình đào tạo của Trường Đại học CMC được được thiết kế và xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kinh doanh – Truyền thông – Thương mại.  Digital Marketing cung cấp hệ thống kiến thức và kỹ năng toàn diện về Marketing, Truyền thông, Quản trị thương hiệu… để áp dụng vào thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và trên thế giới.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và toàn diện về lĩnh vực Digital Marketing để có thể quản trị, phân tích, điều hành hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu….

– Về kĩ năng: Cử nhân ngành Digital Marketing có kĩ năng thực hành và vận dụng các kiến thức chuyên môn được học vào thực tiễn nghề nghiệp, nhất là trong việc giải quyết các bài toán đa ngành, liên ngành trong lĩnh vực Truyền thông, Marketing, Kinh doanh, Thương mại.

– Về thái độ: Cử nhân ngành Digital Marketing là những công dân toàn cầu có phẩm chất và nền tảng đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong công việc và làm việc với thái độ hợp tác, tích cực, sáng tạo, kỷ luật, chăm chỉ, cởi mở và dân chủ.

3. Chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 124 tín chỉ, trong đó:

* Khối kiến thức chung:

+ Nhóm các học phần Lý luận chính trị

+ Nhóm các học phần Kĩ năng mềm

17 tín chỉ

11 tín chỉ

6 tín chỉ

* Khối kiến thức theo lĩnh vực:

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

26 tín chỉ

22 tín chỉ

4/8 tín chỉ

* Khối kiến của nhóm ngành

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

24 tín chỉ

18 tín chỉ

6/12 tín chỉ

* Khối kiến thức ngành và bổ trợ:

+ Bắt buộc

+ Tự chọn định hướng chuyên sâu

41 tín chỉ

21 tín chỉ

20 tín chỉ

* Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 16 tín chỉ

4. Khung chương trình đào tạo

Digital Marketing

Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên gia truyền thông xã hội
Chuyên gia phân tích chiến dịch marketing
Chuyên gia chiến lược thương hiệu
Chuyên gia quản lý digital marketing
Chuyên gia quản lý tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)
Chuyên gia điều phối sản xuất kỹ thuật số
Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, marketing, thương mại, tài chính…
Giảng viên và nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu

Write a review

Free
Trình độ
Cử nhân
Ngôn ngữ
Tiếng Việt