An toàn Thông tin

CMC Ngành Công nghệ Thông tin
Cmc_admin
HoatPV
Eng Admin
fict
Last Update 22/06/2023
1 already enrolled

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Công nghệ thông tin

+ Tiếng Anh: Information Technology

– Mã ngành đào tạo: 7480201

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 09 học kỳ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Công nghệ thông tin

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Information Technology

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

Định hướng đào tạo An toàn thông tin cung cấp kiến thức về áp dụng các công nghệ, quy trình và kiểm soát để bảo vệ hệ thống, mạng, chương trình, thiết bị và dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng. Định hướng An toàn thông tin đào tạo cho sinh viên kiến thức và kỹ năng kiểm soát sự tấn công mạng đồng thời ngăn chặn việc khai thác trái phép các hệ thống, mạng và công nghệ. Sinh viên theo học An toàn thông tin tại Trường Đại học CMC ứng dụng chuyên môn vào việc bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu tránh khỏi sự tấn công của các virus, mã độc, chống lại các hành động truy cập, sửa đổi, phát tán, phá hoại dữ liệu bất hợp pháp.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Sinh viên theo học định hướng An toàn thông tin tại Trường Đại học CMC có đầy đủ kiến thức để sử dụng các công cụ khoa học kỹ thuật để nhận biết, phân tích, giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn, bảo mật thông tin mạng. Đồng thời, sinh viên có khả năng thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu về an ninh, bảo mật từ hệ thống thông tin để phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống an toàn thông tin.

– Về kĩ năng: Định hướng An toàn Thông tin đào tạo  cho sinh viên kỹ năng tìm kiếm và ứng dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của lĩnh vực An toàn thông tin, đồng thời triển khai các ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế.

– Về thái độ: Sinh viên được trau dồi phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, khả năng làm việc, đồng thời luôn ý thức tự học nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để phát triển chuyên môn công việc.

3. Chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 127 tín chỉ, trong đó:

* Khối kiến thức chung:

(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN)

17 tín chỉ
* Khối kiến thức theo lĩnh vực:

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

31 tín chỉ

27 tín chỉ

4/10 tín chỉ

* Khối kiến thức theo nhóm ngành: 36  tín chỉ
+ Bắt buộc

+ Tự chọn

30 tín chỉ

6/15 tín chỉ

* Khối kiến thức ngành: 21 tín chỉ
* Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 22 tín chỉ

4. Khung chương trình đào tạo

An toàn thông tin

Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu, an ninh mạng (hệ thống)
Chuyên viên quản trị bảo mật mạng và hệ thống
Chuyên viên tư vấn, phân tích, thiết kế hệ thống an toàn thông tin
Chuyên viên kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng
Chuyên viên rà soát lỗ hổng, điểm yếu và xử lý sự cố an toàn thông tin
Chuyên viên lập trình và phát triển phần mềm, ứng dụng nhằm đảm bảo an toàn thông tin
Chuyên viên phát triển phần cứng và thiết bị an toàn thông tin
Chuyên viên phân tích và phòng chống mã độc
Chuyên viên phát triển phần mềm an toàn
Chuyên viên mật mã
Chuyên viên kiểm tra an ninh trên không gian mạng (pen-test)

Write a review

Free
Trình độ
Cử nhân
Ngôn ngữ
Tiếng Việt