Vũ Hồng Ngân

Vũ Hồng Ngân
Faculty
Office

Quá trình đào tạo

  • Đại học tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyên ngành: Sư phạm tiếng Nhật

Năm tốt nghiệp: 2018                          

  • Thạc sĩ tại Đại học Việt Nhật

Chuyên ngành: Khu vực học - Nhật Bản học

  Năm cấp bằng: 2021

Quá trình công tác

  • Từ 2015-2016: Giáo viên tiếng Nhật tại Trung tâm tiếng Nhật Akira      
  • Từ 2018-2019: Quản lý dự án tiếng Nhật tại Trung tâm tiếng Nhật Akira
  • Từ 2019-2021: Giáo viên tiếng Nhật tại Trung tâm tiếng Nhật Akira      
  • 2021 - nay: Đồng quản lý đào tạo tại Trung tâm tiếng Nhật Daruma        

Đề tài khoa học/Công trình khoa học

会話学習における TBLT の効果に関する考察: ―ベトナムの初・中級レベルの日本語学習者に与える 影響を中心に― (2019 – 2020)