Trương Thị Mĩ Thảo

Trương Thị Mĩ Thảo
Faculty
Office

Quá trình đào tạo

  • Đại học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

Chuyên ngành: Đông Phương học (Hàn Quốc học)

Năm tốt nghiệp: 2017

  • Thạc sĩ tại Đại học Kookmin

Chuyên ngành: Truyền Thông (Communication)

Năm cấp bằng: 2022

Quá trình công tác

  • Năm 2016: Hành chính, nhân sự tại LG Display Việt Nam 
  • Từ 2017 – 2018: Chuyên viên tại Cooperation and Participation In Overseas NGOs
  • 2022 – nay: Giảng viên tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài ,Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Đề tài khoa học/Công trình khoa học

  • Bước đầu đánh giá chiến lược công nghệ thông tin (IT) xanh của Hàn Quốc (từ năm 2008 đến nay) (2017)
  • 베트남공영방송(VTV) 및 인터넷 뉴스에 대한 베트남인의 인식연구

Nghiên cứu nhận thức của người Việt Nam về tin tức truyền hình quốc gia (VTV) và báo mạng Việt Nam (2018 – 2021)