Trần Thị Yến

Trần Thị Yến
Faculty
 • Quá trình đào tạo
  Đại học tại Đại học Kinh tế Quốc dân
  Chuyên ngành: Thương mại quốc tế
  Năm tốt nghiệp: 2018
 • Thạc Sỹ tại Đại học Aston, UK
  Chuyên ngành: Quản trị Chuỗi cung ứng
  Năm tốt nghiệp: 2020