Trần Diệu Ly

Trần Diệu Ly
Faculty
Office

Quá trình đào tạo

  • Đại học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

Chuyên ngành: Đông phương học (Hàn Quốc học)

Năm tốt nghiệp: 2010

  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc

Chuyên ngành: Chính trị học

Năm cấp bằng: 2014

Quá trình công tác

  • Từ 2015 – 2019: Cán bộ điều phối tại Văn phòng Korea Foundation Hà Nội, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam     
  • Từ 2020-2021: Trợ lý dự án tại Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc KEPCO, VP Hà Nội  
  • 2022 – nay: Giảng viên tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu     

Đề tài khoa học/Công trình khoa học

한국 공공외교 정책의 성과와 과제: 베트남 중심으로

(The Effects of Korea's Public Diplomacy in Vietnam) (2013 – 2014)