Nguyễn Kim Ngân

Nguyễn Kim Ngân
Faculty
Office

Quá trình đào tạo

  • Đại học tại Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN

Chuyên ngành: Đông phương học (Hàn Quốc học)

Năm tốt nghiệp: 2015

  • Thạc sĩ tại Viện Cao học Quốc tế, Đại học Quốc gia Seoul

Chuyên ngành: Quốc tế học (chuyên ngành Hàn Quốc học)

Năm cấp bằng: 2020

Tên đề tài: So sánh Hiệp định đình chiến Hàn Quốc, Hiệp định Geneva 1954, Hiệp định Paris 1973

Quá trình công tác

  • Từ 2015 – 2016: Biên phiên dịch tại Công ty Samsung SDIV Việt Nam            
  • Năm 2017: Hỗ trợ chuyên gia tại Văn phòng hợp tác quốc tế KOICA  
  • 2022 – nay: Giảng viên tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu     

Đề tài khoa học/Công trình khoa học

So sánh Hiệp định đình chiến Hàn Quốc, Hiệp định Geneva 1954, Hiệp định Paris 1973

(한국정전협정과 1954 년 제네바협정 1973 년 파리협정 비교) (2019 – 2020)