Nguyễn Anh Thư

Nguyễn Anh Thư
Faculty
Office

Quá trình đào tạo

  • Đại học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

Chuyên ngành: Đông Phương học - Nhật Bản học

Năm tốt nghiệp: 2019

  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Việt Nhật

Chuyên ngành: Khu vực học - Nhật Bản học

Năm cấp bằng: 2022

Đề tài khoa học/Công trình khoa học

  • Virtual Personality và sức thu hút trong bối cảnh xã hội Nhật Bản hiện đại (2018)
  • 歴史の萌え化・擬人化ゲームにおける歴史的要素の扱い方―『Fate/Grand Order』と『刀剣乱舞』の事例研究

(Hình thức biểu đạt các yếu tố lịch sử trong thể loại game Moe hóa và nhân hóa lịch sử: Nghiên cứu trường hợp của Fate/Grand Order và Touken Ranbu) (2019 – 2020)