CMC Uni Placement Test Specifications Public Version (2022)

CMC Uni Placement Test Specifications Public Version (2022)

 

Cấu trúc Mục tiêu Số lượng câu hỏi Yêu cầu Hình thức thi
Phần 1 Kiểm tra khả năng đọc hiểu nội dung chính của biển báo 5 câu hỏi Đọc 5 thông báo, tin nhắn và các văn bản ngắn trong thực tế và tìm nội dung chính Trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn A-B-C-D
Phần 2 Kiểm tra khả năng giao tiếp trong tình huống hàng ngày, đơn giản 5 câu hỏi Sử dụng chức năng ngôn ngữ phù hợp để hoàn thành 5 hội thoại ngắn Trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn A-B-C-D
Phần 3 Kiểm tra cách dùng từ vựng 10 câu hỏi Sử dụng từ đúng hoàn thành 10 câu đơn lẻ Trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn A-B-C-D
Phần 4 Kiểm tra cách dùng ngữ pháp 10 câu hỏi Sử dụng cấu trúc ngữ pháp đúng hoàn thành 10 câu đơn lẻ Trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn A-B-C-D
Phần 5  Kiểm tra cách dùng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong 1 văn bản 6 câu hỏi Đọc 1 đoạn văn ngắn và hoàn thành 6 chỗ trống Trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn A-B-C-D
Phần 6 Kiểm tra kỹ năng đọc hiểu ý chính, thông tin chi tiết, nghĩa của từ trong ngữ cảnh, hàm ý 14 câu hỏi Đọc 2 văn bản

và trả lời 7 câu hỏi cho mỗi văn bản

Trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn A-B-C-D
Tổng 50 câu hỏi   Trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn A-B-C-D
  • Thời gian: 60 phút.
  • Cách chấm điểm: Mỗi câu đúng 1 điểm; tổng điểm là 50 điểm.

 

Leave your thought here

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *