Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo năm 2023

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học CMC tập trung vào 6 định hướng đào tạo là Kỹ thuật Phần mềmAn toàn Thông tinMạng Máy tínhTrí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệuHệ thống Thông tin (HTTT), và Kỹ thuật Máy tính.

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học CMC được thiết kế và xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, kinh tế và đổi mới sáng tạo cho đất nước, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường và mang đến một không gian học tập suốt đời.

Với sự phát triển nhanh chóng của truyền thông và quảng cáo, thiết kế gắn với công nghệ và truyền thông trở thành một xu hướng, đồ họa kết hợp công nghệ số trở thành một ngành học hấp dẫn giới trẻ, đặc biệt là đối với những bạn trẻ đam mê sáng tạo, thích làm việc trong môi trường năng động. Theo xu hướng đó, ngành đào tạo thiết kế đồ họa tại Trường Đại học CMC hướng tới đào tạo sinh viên có khả năng tạo ra những sản phẩm thiết kế phục vụ truyền thông bằng cách ứng dụng công nghệ số.

Trực thuộc khoa Ngôn ngữ và Văn hóa của Trường Đại học CMC, chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật được thiết kế và xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vừa giỏi tiếng Nhật, vừa có kỹ năng kiến thức trong lĩnh vực khoa họccông nghệ và kinh doanh thương mại. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẵn sàng đáp ứng được các yêu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc đảm bảo cung cấp một cách hệ thống các kiến thức chuyên ngành, hình thành và phát triển các năng lực và kĩ năng nghề nghiệp. Các học phần Tiếng Hàn cơ sở và nâng cao được giảng dạy ở giai đoạn đầu tiên của khóa học. Từ học kì 4, người học được trang bị kiến thức và bồi dưỡng năng lực, kĩ năng nghề nghiệp qua các học phần Hàn ngữ họcHàn Quốc họcKỹ thuật biên phiên dịch tiếng HànBiên phiên dịch tiếng Hàn nâng caoKĩ năng thuyết trình và tìm kiếm việc làm bằng tiếng HànVăn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc.