Chỉ tiêu và mã xét tuyển

Với định hướng trở thành Đại học top đầu Châu Á, Trường Đại học CMC mang sứ mệnh cao cả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học và công nghệ để đổi mới và sáng tạo cho đất nước. Năm 2022, Trường Đại học CMC dự kiến tuyển sinh 1000 sinh viên đại học chính quy cho 18 chương trình đào tạo với chỉ tiêu và mã xét tuyển từng ngành cụ thể như sau:

CHUYÊN NGÀNH TỔ HỢP XÉT TUYỂN CHỈ TIÊU 2022
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN _ MÃ CẤP IV – MOET 7480201
Kỹ thuật Phần mềm / Software Engineering A00
A01
D01
D90
240
Mạng Máy tính / Computer Networks
An toàn Thông tin / Cyber Security

KHOA HỌC MÁY TÍNH _ MÃ CẤP IV – MOET 7480101

Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu / AI and Data Science A00
A01
D01
D90
130
Hệ thống Thông tin / Information Systems
Điện toán Đám mây / Cloud Computing
KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG _ MÃ CẤP IV – MOET 7520208 (TĐ – Thí điểm)
Kỹ thuật Máy tính / Computer Engineering A00
A01
D01
D90
180
Kỹ thuật Viễn thông / Telecommunications Engineering
Hệ thống Nhúng / Embedded Systems
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA  _ MÃ CẤP IV – MOET 7210403
Thiết kế Đồ họa / Graphic Design A00
A01
C01
D90
60
QUẢN TRỊ KINH DOANH _ MÃ CẤP IV – MOET 7340101
Quản trị Kinh doanh Số / Digital Business Administration A00
A01
C00
D01
270
Marketing Số / Digital Marketing
Quản trị Chuỗi Cung ứng Thông minh / Smart Supply Chain Management
Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo Số / Digital Innovation and Entrepreneurship
NGÔN NGỮ NHẬT BẢN _ MÃ CẤP IV – MOET 7220209
Tiếng Nhật trong Công nghệ – Kỹ thuật / Japanese Language in E&T A01
C00
D01
D06
60
Tiếng Nhật trong Kinh doanh – Thương mại / Japanese Language in B&T
NGÔN NGỮ HÀN QUỐC _ MÃ CẤP IV – MOET 7220210
Tiếng Hàn trong Công nghệ – Kỹ thuật / Korean Language in E&T A01
C00
D01
D10
60
Tiếng Hàn trong Kinh doanh – Thương mại / Korea Language in B&T