Cẩm nang sinh viên

Cẩm nang sinh viên Trường Đại học CMC có chức năng tổng hợp những thông tin, tài liệu hữu ích giúp sinh viên tìm hiểu tổng quan về trường, các ngành/chuyên ngành, bên cạnh đấy là những chỉ dẫn về quá trình học tập và rèn luyện, chính sách hỗ trợ sinh viên.

Thông qua Cẩm nang sinh viên, sinh viên sẽ nắm bắt được các thông tin về Đào tạo như các ngành đào tạo, học phần, tín chỉ, cách tính điểm trung bình chung, điều kiện xét tốt nghiệp… Bên cạnh đó là những thông tin về chế độ dành cho sinh viên như tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện, chính sách học phí học bổng, các tổ chức đoàn thể của sinh viên, các thủ tục hành chính và các phòng ban…

Cẩm nang sinh viên cung cấp đầy đủ các thông tin cho sinh viên giúp sinh viên nhanh chóng nắm bắt, hòa nhập và làm chủ học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân từ lúc nhập học đến khi ra trường.