Bộ Trưởng Nguyễn Kim Sơn đến thăm và làm việc với Trường Đại học CMC