Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Sáng 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Nhằm giúp thí sinh và phụ huynh tham khảo phổ điểm nhanh chóng và chính xác nhất, Trường Đại học CMC đã cập nhật thông tin phổ điểm các môn thi tốt nghiệp năm 2023 do Bộ GD&ĐT công bố.

Hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nhanh và chính xác nhất

Phổ điểm môn Toán – kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 1,003,372 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.25 điểm, điểm trung vị là 6.6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.6 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 123 (chiếm tỷ lệ 0.012%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 217,093 (chiếm tỷ lệ 21.64%).

Phổ điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Phổ điểm môn Ngữ Văn – kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 1,008,239 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6.86 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 92 (chiếm tỷ lệ 0.009%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 73,622 (chiếm tỷ lệ 7.3%).

phổ điểm môn văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm môn Ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Phổ điểm môn Tiếng Anh – kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 876,102 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5.45 điểm, điểm trung vị là 5.2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.2 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 192 (chiếm tỷ lệ 0.022%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 392,784 (chiếm tỷ lệ 44.83%).

phổ điểm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Phổ điểm môn Vật lí – kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 327,188 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lí, trong đó điểm trung bình là 6.57 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 23 (chiếm tỷ lệ 0.007%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 48,379 (chiếm tỷ lệ 14.79%).

phổ điểm môn Vật lí thi tốt nghiệp THPT 2023
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm môn Vật lí kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Phổ điểm môn Hóa học – kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 328,117 thí sinh tham gia thi bài thi Hóa học, trong đó điểm trung bình là 6.74 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 14 (chiếm tỷ lệ 0.004%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 38,375 (chiếm tỷ lệ 11.7%).

phổ điểm môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2023
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Phổ điểm môn Sinh học – kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 324,625 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học, trong đó điểm trung bình là 6.39 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 36 (chiếm tỷ lệ 0.011%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33,754 (chiếm tỷ lệ 10.4%).

phổ điểm môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT 2023
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Phổ điểm môn Lịch sử – kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 683,447 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 6.03 điểm, điểm trung vị là 6.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5.75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0.006%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170,237 (chiếm tỷ lệ 24.91%).

phổ điểm môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Phổ điểm môn Địa lí – kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 682,134 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lí, trong đó điểm trung bình là 6.15 điểm, điểm trung vị là 6.25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 112 (chiếm tỷ lệ 0.016%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 91,073 (chiếm tỷ lệ 13.35%).

phổ điểm môn Địa lí thi tốt nghiệp THPT 2023
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm môn Địa lí kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Phổ điểm môn Giáo dục công dân – kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 565,452 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân, trong đó điểm trung bình là 8.29 điểm, điểm trung vị là 8.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 26 (chiếm tỷ lệ 0.005%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5,492 (chiếm tỷ lệ 0.97%).

phổ điểm môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT 2023
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 28-29/6 với hơn một triệu thí sinh dự thi. Trong đó, hơn 943.300 thí sinh sử dụng kết quả vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Sau khi biết điểm thi, thí sinh muốn phúc khảo cần nộp đơn trước ngày 27/7. Việc đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học kéo dài đến 17h ngày 30/7 và không giới hạn số lần.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các ngành học tại Trường Đại học CMC (mã trường: CMC) ở vị trí NV1 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT từ ngày 10 – 30/7/2023 để đảm bảo cơ hội trúng tuyển.

Đối với thí sinh đã trúng tuyển sớm vào Trường Đại học CMC, sau khi Trường cập nhật danh sách trúng tuyển, thí sinh cần rà soát và ưu tiên đặt Trường Đại học CMC (mã trường: CMC) tại vị trí nguyện vọng 1 để chính thức được công nhận trúng tuyển theo đúng quy chế tuyển sinh đại học năm 2023.

Đặc biệt, Trường Đại học CMC trao ưu đãi lên đến 20% học phí năm đầu tiên cho thí sinh ĐKNV xét tuyển tại các vị trí nguyện vọng 1, 2, 3 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng đại học từ ngày 12 đến 20/8, qua đó xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh trúng tuyển.

Từ 17h ngày 22/8, các trường thông báo điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển đợt một. Thí sinh xác nhận nhập học trước 17h ngày 6/9.


Năm 2023, Trường Đại học CMC (mã trường: CMC) tuyển sinh 1.300 sinh viên đại học chính quy cho 06 ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Quản trị Kinh doanh, Thiết kế Đồ họa, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc.

Thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học CMC tại vị trí nguyện vọng 1 khi đăng ký trên Bộ GD&ĐT sẽ nhận được ưu đãi giảm 20% học phí năm Nhất, thí sinh trúng tuyển tại nguyện vọng 2, 3 được giảm 10% học phí năm Nhất. Ưu đãi được áp dụng cho học phí học kỳ 1, 2, 3 của năm học đầu tiên và không bao gồm học phí tiếng Anh (nếu có). Thông tin chi tiết xem tại trang: https://cmc-u.edu.vn/hoc-phi/

Leave your thought here