Trường Đại học CMC | CMC University

Previous slide
Next slide

Trường Đại học CMC - Mô hình đại học số đầu tiên tại Việt Nam

Phát triển kỹ năng toàn diện cho sinh viên với chương trình PEP (Personal Edge Program)

Quỹ học bổng "CMC - Vì bạn xứng đáng" trị giá 96 tỷ đồng cho năm 2024

Cam kết 100% việc làm cho sinh viên các ngành Công nghệ, Kỹ thuật học hệ song ngữ nhập học năm 2024.

Sẵn sàng cho hành trình trở thành Tân sinh viên Trường Đại học CMC.

Click để xem thông tin chi tiết.

Sứ mệnh

Sáng tạo tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho đất nước, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, mang đến một không gian học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Sứ mệnh

Sáng tạo tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho đất nước, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, mang đến một không gian học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Trường Đại học CMC sẽ trở thành đại học số hàng đầu Châu Á, nằm trong top đầu thế giới về một số ngành khoa học, công nghệ mới vào năm 2033 và trở thành đại học đẳng cấp thế giới vào năm 2043.
1 st

Trường Đại học CMC - Đại học số đầu tiên tại Việt Nam

81 %

Cam kết việc làm cho 100% sinh viên các ngành Công nghệ học hệ song ngữ

69 tỷ

Quỹ học bổng "CMC - Vì bạn xứng đáng" trị giá 96 tỷ đồng

Nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến

Nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến

Lịch sự kiện